Verzet tegen TTIP krijgt body in Frankrijk

Het verzet tegen het trans-Atlantische handels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership; TTIP) heeft in Frankrijk een steuntje in de rug gekregen. Het bericht gaat weliswaar over 2015, maar van uitstel kan afstel komen.

Matthias Fekl, Frans staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, heeft duidelijk gemaakt dat Frankrijk de opname van een Investor State Dispute Settlement (ISDS) niet zal steunen in een mogelijke TTIP-overeenkomst.
(EurActiv [vertaald uit het Engels])

ISDS stelt grote bedrijven in staat rechtszaken tegen landen te voeren als in hun ogen bedrijfsbelangen door een regeringsbeslissing worden geschaad. Het beperkt daarmee democratische zeggenschap.

Krapuul besteedt regelmatig aandacht aan het TTIP.