Verzet in EU groot tegen verdeling migranten

En de koehandel, het afschuiven, het handen af trekken, het laat ze maar stikken gaat door in Europa. Zelfs over de humanitaire opvang van een minimaal deel van de vluchtelingen wil men geen besluit nemen.

Schaamteloos!

Terwijl de afgelopen weken opnieuw vele duizenden migranten Europa bereikten via de stranden van Italië en Griekenland, kijken twaalf EU-landen (waaronder Polen, Spanje, Tsjechië, Roemenië en Hongarije) de andere kant op bij een eerlijker verdeling. Acht andere (waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland en België) zijn akkoord met verplichte spreiding maar eisen wijzigingen in onder meer de verdeelsleutel, zo blijkt uit een vertrouwelijk verslag over de lopende onderhandelingen.

Uitstel van het quotaplan is een tegenslag voor Commissievoorzitter Juncker. Die plaatste zijn volle politieke gewicht achter het voorstel en riep de leiders op tot actie in plaats van meelevende verklaringen over de vele migranten die verdrinken in de Middellandse Zee.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)