Vervuiling door bestrijdingsmiddelen bedreigt drinkwatervoorziening in Groningen en Drenthe

De drinkwaterwinning in Groningen en Drenthe wordt bedreigd door het gebruik van gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen door boeren uit de regio. 

Het probleem is niet nieuw. Het water in noord-Drenthe is al jaren zwaar vervuild, o.a. door glyfosaat. De provincie hoopte boeren ervan te overtuigen vrijwillig wat minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, maar dat bleek – verrassing, verrassing – een ijdele hoop te zijn.

Omdat Nederland nou 1x Nederland is, wordt er geen actie ondernomen. In plaats daarvan krijgen we een commissie die gaat onderzoeken of er wellicht actie nodig is.

Bron: De Schakel

Uitgelichte afbeelding: Door Serassot, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1789582