Vervroegde verkiezingen in Groot-Brittanië

De Britse premier Theresa May heeft vervroegde verkiezingen uitgeroepen. Die verkiezingen moeten plaatsvinden op 8 juni. Verwacht wordt dat May morgen een voorstel dienaangaande  in stemming brengt in het Britse Lagerhuis. Om vóór 2020 verkiezingen te organiseren heeft May een twee derde meerderheid nodig in het Lagerhuis. Labour heeft inmiddels gezegd het voorstel te zullen steunen. Ook de Liberaal-Democraten zullen naar alle waarschijnlijkheid instemmen met vervroegde verkiezingen.Austerity fake

May zegt de vervroegde verkiezingen te organiseren omdat haar regering voortdurend op tegenwerking stuit bij de uitvoering van Brexit, het Britse vertrek uit de EU.  Na de verkiezingen hoopt May een mandaat te hebben voor een ‘harde’  Brexit, ook al nam de premier die term niet in de mond.

Bovendien is dit voor de Conservatieven dé kans de tot op het bot verdeelde Labour Party een flinke (electorale)  klap te geven. In de meest recente peilingen staat Labour op 20 procentpunten van de Tories. Zó’n kans krijgen de Tories voorlopig waarschijnlijk niet weer.

Volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon is het uitroepen van vervroegde verkiezingen een “enorme misrekening” van May: “de Conservatieven zien de kans schoon het Verenigd Koninkrijk naar rechts te duwen, een harde Brexit te forceren en zwaar te bezuinigen op publieke voorzieningen”. 

Sturgeon liet niet na te wijzen op May’s eerdere uitspraken dat er in géén geval vervroegde verkiezingen zouden komen:

UKIP-leider Paul Nuttall verwelkomde de plannen van May, al komen die volgens hem eerder voort uit cynische berekening dan uit bezorgdheid over de toekomst van Groot-Brittanië:

Ook Labour-leider Jeremy Corbyn liet zich positief uit over de plannen van May. Volgens hem gaat Labour het bij de verkiezingen veel beter doen dan de peilingen momenteel suggereren: