Vervorming en verdraaiing Holocaust nemen toe, nieuwe internationale aanpak komt in 2021

De vervorming en verdraaiing van het verhaal van de Holocaust nemen toe, en dat maakt een nieuwe internationale aanpak nodig. Die komt er nu in januari 2021.

Dat meldt de IHRA, de International Holocaust Remembrance Alliance, een intergouvernementele organisatie, erkend door de Verenigde Naties. Nederland plus 33 andere vooral westerse landen zijn er lid van.

In de loop van 2020 zijn volgens de IHRA de gevaren van Holocaustvervorming sterker dan ooit. De IHRA is ernstig verontrust door de wereldwijde toename in de verdraaiing en vervorming en wijst op protesten tegen coronamaatregelen of antisemitische campagnes op sociale media. De IHRA noemt Holocaustvervorming ‘een directe aanval op de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust en een bedreiging voor de fundamentele waarden van democratische samenlevingen’.

IHRA-experts en deskundigen buiten de IHRA hebben nu een reeks aanbevelingen opgesteld. onder hen de Nederlandse deskundige dr Wichert ten Have. Doel is beleidsmakers en besluitvormers te helpen Holocaustvervorming en -verdraaiing te herkennen, voorkomen en tegengaan.  Er is dit jaar een ‘Global Task Force on Holocaust Distortion’ opgericht.

Dit hulpmiddel is bedoeld om het bewustzijn van de Holocaust-vervroming onder beleidsmakers en besluitvormers te vergroten. Maar bovenal is het bedoeld als een praktisch hulpmiddel, ontwikkeld voor niet-experts, als een eerste stap om te begrijpen welke vormen Holocaust-verstoring kan aannemen en hoe die aan te pakken.

Om de verdraaiing en vervorming van de Holocaust tegen te gaan, is actie op vele niveaus en de betrokkenheid van veel verschillende overheden en betrokkenen vereist. De aanbevelingen dringen ook aan op internationale samenwerking.

In Nederland zijn er o.m. problemen met de informatie over de holocaust, die bijv. bij de nazibegraafplaats Ysselsteyn (grootste van Europa) wordt gebagatelliseerd, terwijl ook overheidsorganen als gemeenten en de provincie Limburg kritiek hebben ontvangen op hun omgang met de holocaust.

– Uitgelichte afbeelding: Door No machine-readable author provided. DennisPeeters assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2418236