Verhoging AOW leeftijd en pensioenkortingen zijn politieke keuze.

De Koningin heeft gesproken op Prinsjesdag. Haar toespraak werd gesouffleerd door het huidige demissionaire kabinet. Dit kabinet wil de burger wijs maken dat er vanwege hogere levensverwachting gekort moet worden op pensioenen. Maar beste mensen, dat is onzin schrijft Paul Ulenbelt van de SP.

Het is de financiële crisis die er de oorzaak van is dat de pensioenfondsen het even moeilijk hebben gehad. Het is minister Donner die als minister van Justitie rigide aan wetten en regels vasthoudt en niet de minister van Sociale Zaken met weet van de werkelijkheid die hier spreekt.

Als ik dit zo lees, maak ik me ene beetje ongerust over hoe het zal gaan in de toekomst, jij ook?