Verhagen wil joods-christelijke cultuur uitdragen

Wat is dat toch steeds voor een gereutel over die joods-christelijke cultuur? Zeker tot aan de tweede wereldoorlog had met name Verhagens katholieke kerk bepaald niet zoveel op met die joodse cultuur. De Joden hadden immers Christus vermoord.

Verder doet Verhagen nog even aan wat stoere anti-PVV-praat:

“Ik zet me af tegen partijen als D66 en de PVV, die tegen instituties tekeergaan. De laatste schopt ertegen als bolwerken van de elite, de eerste wil ze afschaffen en vervangen door een directe democratie.”

Juist, en daarom heb jij die bruine gedoogcoalitie in elkaar geknutseld, is het niet Verhagen? Blijkbaar heb je nog veel minder met normale, partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum dan met een stel (waarschijnlijk) door zionistische extremisten gefinancierde, xenofobe hysterici.

Het irritantste aan dit soort gezwatel is nog de belediging van de intelligentie van de lezer, die namelijk wordt verondersteld dit nog te geloven ook.

“Juist in een tijd van onbehagen zoeken zwevende kiezers partijen met principes.” weet Verhagen verder nog te melden. Dit verklaart waarschijnlijk waarom inmiddels de helft van het electoraat van het CDA van hen weggezweefd is.

5 gedachten over “Verhagen wil joods-christelijke cultuur uitdragen”

 1. —Wat is dat toch steeds voor een gereutel over die joods-christelijke cultuur?—

  Dát vraag ik mij ook al een tijdje af. Als ongelovige hond (reu), kan ik hier enerzijds enkel om gniffelen, anderzijds vraag ik mij af welke lobby dit nu weer heeft weten te bewerkstelligen.

  Money talks, and people start praying? Gezien de (opgeheven) geldstromen van de PVV zou mij dat niets verbazen. Of is het toch enkel een stok, om ‘de Islam’ mee te slaan?

  Wat Verhagen aangaat: die man heeft nooit binding met dit land gehad. Enkel met zijn ego en positie.
  Verhagen is enkel een schandvlek te noemen. Die gaat de (geschiedenis) boeken in als manipulator pur sang. Goed voor zijn nazaten.

 2. Het begrip `joods-gristelijke cultuur’ is in NL ontstaan na de stichting van de staat Israël in `48,
  wat samenviel met de oprichting van de VVD, en is door deze partij plus gristenpartijen sindsdien omarmd als westerse waarde, en is vooral bedoeld als Wiedergutmachung wegens fout NL-gedrag omtrent deportaties in oorlog.

 3. Het is oorspronkelijk iets theologisch, toen na-oorlogse theologen zich gingen bezighouden met de joodse basis van het christendom. Sommigen schrokken op een dag wakker en realiseerden zich dat de Bijbelse Jezus een joodse man was geweest, die zijn verhalen hield voor een joods publiek, en joodse discipelen had. Daar wilde men wat mee.
  Gaandeweg is die theologische paddenstoelenwolk uitgedijd tot een ware ideologie van christelijke beschaving met joodse wortels en broederschap tussen de christelijke meerderheid en de joodse minderheid, en werden de joden, vaak postuum, als een soort ereburgers bij het christelijke westen betrokken. Ha.*
  Of toch ook weer niet, zoals deze weken blijkt in de discussie over het ritueel slachten.

  *Lees nu toevallig de catalogus van de tentoonstelling die deze zomer in het Joods Historisch Museum hangt, over Roemeens Joodse kunstenaars uit het begin van de twintigste eeuw. Joden werden door Roemenië niet als Roemenen beschouwd, maar als buitenlanders. Terwijl veel joden daar al sinds de 2de eeuw woonden. De joden kregen in 1919 pas de Roemeense nationaliteit. Om dus nu te zeggen dat er zoiets als een joods-christelijke cultuur bestond in dat deel van Europa, is een tikje bezijden de waarheid.

 4. Uit het artikel: `Het vooropstellen van de ‘leidende cultuur’ (lees: J-C cult) is volgens Verhagen de eerste stap die het CDA moet zetten om kiezers ….. etc’
  PVV loopt in tegenstelling tot wat Verhagen beweert, voorop in de zelfverklaarde J-C-cultuur!
  En nog gekker, geen énkele oppositiepartij durft in het openbaar afstand te nemen van de zg. joods-gristelijke cultuur, bang als men kennelijk is om voor (mogelijk antisemitische?) cultuurbarbaar uitgemaakt te worden.
  (gristenen spel ik overigens graag met een `g’ vanwege het rijtje grissen,griste, gegrist)

  Het wachten is op een partij of politicus, die openbaarlijk de J-C-cultuur verwerpt, wat niet meer dan normaal is.
  Per slot van rekening is er niet bij wet voor gekozen, en ik zou bij een stempel van bv. `een sociaal-pluriforme cultuur’, ook bezwaar maken, als op last van hogerhand, we daarin saamhorig zouden moeten zijn vanuit een misplaatste en opgedrongen politieke correctheid.

 5. Ja jongens en meisjes Nederlanders, met een “vreemde” culturele achtergrond, volgens Verhagen zijn sjuullie mislukt. Christus is niet voor sjuullie door de Joden vermoord maar voor de Paus, en zo zal hij dus het laatste woord er over hebben. De Nederlandse Katholieken fascisisten zeggen weg met sjuullie, of bekeer. Het is van Nederland uit ongeveer dezelfde richting, misschien een paar graadjes Westelijker, bid voortaan maar richting Rome of nog beter richting het Binnenhof waar de Paus z’n gezant zetelt. Volgens mij horen sjuullie welverdiend bij ons, ook de opstandigen onder sjuullie, zoals de opstandigen onder ons ook bij ons horen. Alhoewel, de PVV dan alstublieft wat minder.

  Citerend Verhagen; “‘Tot de leidende cultuur behoren volgens Verhagen de waarden van de Nederlandse rechtsstaat en de ongeschreven omgangsvormen, maar ook nieuwsgierigheid naar andere culturen. “Dat de multiculturele samenleving is mislukt, mag geen reden zijn alles wat vreemd is bij voorbaat af te wijzen.””‘

  Bedoelt hij te zeggen dat de Katholieke missie in het Oosten is mislukt, waar het in het Zuiden en Westen wel is gelukt, want die blijven tenminste in hun eigen ex-kolonie hun door de Katholieke kolonialen missie veroorzaakte ellende ondergaan? Verhagen is een idioot die maar niet wil erkennen dat sjuullie sjuullie eigen monoteïstische geloof hebben met sjuullie eigen ongeschreven omgangsvormen.

  Sjuul zegt tegen sjuullie dat Verhagen tegen sjuullie zegt dat sjuullie sjuullie gesjuullie tegen Verhagens fascistische sjuullie zeggers geen sjuullie moeten zeggen, en maar ons moeten zeggen tegen inclusief Verhagens fascisten, die hij als stemmers op zijn sjuullie zeggende fascistoïde CDA wil terug hebben. Want het achterbakse fascistoïde gemissie heeft zijn relevantie verloren nu sjuullie zijn Rome’s eigendom zijn geworden. En het achterbakse fascistoïde CDA meer openlijk ruimte geeft aan brute fascisten. Zoals Joodse kolonisten ook eens hebben ondervonden. Daarom noemen zij zich nu Joods-Christelijk Democrarisch Appèl, Joods-CDA, om die geschiedenis te wissen.

  Zegt “sjuullie” [koosnaampje voor sjuultje] Sjuul. 😛

Reacties zijn gesloten.