Vereniging Nederlandse Gemeenten bepleit legalisering en regulering cannabisteelt

Klinkt niet onverstandig allemaal, om een einde te maken aan de schizofrene praktijk van cannabisgebruik te gedogen maar de productie ervan niet:

De teelt van cannabis moet volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit het illegale circuit. Ze moet worden gereguleerd op een wijze die de overheid verzekert van greep op verkoop, gebruik én productie. De VNG bepleit invoering van een systeem van gemeentelijke vergunningen voor de hele cannabisketen. (Volkskrant)

Misschien dat de PvdA tenminste nog íets nuttigs voor elkaar kan krijgen in dit kabinet, als ze dit weten te regelen, want de zichzelf liberaal noemende VVD heeft hier natuurlijk geen zin an, met hun geborneerde law-and-order mentaliteit. Het steeds groter wordende domrechtse contingent in hun electoraat moet ook bediend worden natuurlijk. We beginnen onderhand zelfs achter te lopen op de Verenigde Staten waar het dit onderwerp betreft.