Verdrag voor bescherming open zee stap dichterbij

De 193 lidstaten van de VN-Algemene Vergadering hebben op 19 juni 2015 een resolutie aangenomen die een internationaal verdrag inzake de bescherming van de biodiversiteit in open zee mogelijk maakt. De resolutie is het resultaat van negen jaar onderhandelen.

Als het nieuwe verdrag over de ‘open zee’ wordt goedgekeurd, zal het voor het eerst zijn dat wereldwijd maatregelen worden vastgelegd voor de bescherming van mariene gebieden en reservaten, voor verplichte rapportage van milieueffecten, toegang tot mariene hulpbronnen, de verdeling van de opbrengsten en de overdracht van mariene technologie.

De High Seas Alliance (HSA), een coalitie van 27 ngo’s, speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen en voerde al sinds 2011 campagne voor de resolutie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be