Verbieden dubbel paspoort: Een volgend stapje op weg naar Wilders’ Herrenvolk-staat

I smell a rat

Op zich zelf genomen, lijken de maatregelen die Wilders heeft afgedwongen van de VVD en het CDA in ruil voor gedoogsteun, best wel mee te vallen. Maar allemaal bij elkaar genomen verraden ze een systeem van discriminatie op grond van afkomst en geloof, dat klaar zal staan als hij ooit in Nederland de macht grijpt.

Nu wil het kabinet dubbele nationaliteiten gaan verbieden. Maar, zo wordt er geruststellend bij verteld, alleen voor “nieuwe gevallen” en met uitzondering van nationaliteiten waarvan je geen afstand mag en kan doen. Een kwestie van “vrije keuze”, commentarieert een ambtelijke Haagse Wilders-dhimmi in de NRC.

Maar zo een maatregel moet je in het perspektief zien van een andere nieuwe regel die het kabinet wil invoeren, namelijk dat vreemdelingen na drie maanden werkloosheid, moeten oprotten. Daar ga je, met je “vrije keuze”! En als een ander PVV-idee wordt ingevoerd, namelijk dat je zoon, als hij binnen een jaar twee maal veroordeeld wordt (minimumstraffen!), de aan jou opgedrongen Nederlandse nationaliteit weer kwijtraakt, dan krijgt het paspoort-wetje ineens een heel ander perspectief.

In het begin van de Nazi-bezetting ging het ook zo. Op zich leken het allemaal kleine pesterijtjes, een J in je persoonsbewijs, niet meer met de tram mee mogen, enzovoort. Men liet het maar gaan terwille van het goede humeur van de bezetter met zijn rare ideeën. Zo is ook de onuitgesproken houding van de burgemeesters-in-oorlogstijd van VVD en CDA op dit moment. “Ha, ha: dierenpolitie! Kost een zakstuiver, maar als we Geert daarmee een pleziertje kunnen doen…” En dan: “Buitenlanders na 3 maanden werkloosheid deporteren? Geen gek idee. Spaart flink wat uitkeringen uit. En ja, gekke Gerd Leers moet maar uitzoeken hoe het moet met bijvoorbeeld familieleden die op school zitten of wel werk hebben.”

Rutte mag dan zojuist nog een brief geschreven hebben aan de ideologisch met hem verwante EuroCommissievoorzitter Barroso, waarin hij eist dat er minder regels komen voor Europees verkeer van personen en goederen – op Rutte’s tweede schaakbord gaat het juist om meer regels daarvoor. Of liever gezegd, daartegen.

Hoewel het een feit is dat een van de eerste maatregelen, die de Nazi’s na 1933 in Duitsland en later in Oostenrijk namen, nu juist het intrekken was van de paspoorten van Joden onder allerlei voorwendsels, zullen we het deze keer maar eens zonder Godwin doen. Er zijn namelijk -helaas- genoeg andere voorbeelden van sluipend beginnende discriminerende “Ausgrenzungs”maatregelen die op deportatie, onteigening en soms op genocide uitliepen. Nemen we ditmaal de behandeling van Joden en Moren in het Spanje van voor 1492.

Joden waren al voor de christelijke jaartelling in behoorlijke aantallen gevestigd in het huidige Spanje en Portugal. Toledo was voor meer dan de helft joods. Rond het jaar 700 kwamen islamitische veroveraars via Noord-Afrika. Een paar eeuwen lang heerste er een betrekkelijke multiculturele vrede tussen Moren, Joden en Christenen in het Zuiden van Spanje. Maar de christelijke “reconquista” vanuit het Noorden bereikte aan het einde van de Middeleeuwen Andalusië in het Zuiden van Spanje. Moslims en Joden werden voor de “vrije keuze” (zie boven) gesteld: Ofwel je bekeert je tot het Katholicisme, ofwel je kiest ervoor om Jood of Moslim te blijven, maar dan moet je binnen 1 jaar uit Spanje zijn opgekrast. Niets menselijks is ook aan de joods-islamitische cultuur vreemd, dus grote aantallen Joden en Moren deden net alsof ze vrome katholieken waren geworden, om niet van huis en haard te worden verdreven.

Maar de Inquisitie was ook niet op haar achterhoofd gevallen. Er werd scherp gecontroleerd, of ex-Joden (Marranen) wel echt op Sabbat gingen werken en niet stiekum seider vierden. Werd je betrapt, dan ging je op de brandstapel, als je niet genoeg geld had om in ballingschap te gaan. En kijk in het PVV-verkiezingsprogram van 2010, dan zie je dat de PVV ook al voorzien heeft in een selectie van Nederlanders naar afkomst. Mensen uit islamitische landen blijven verdacht, ook al zijn ze Nederlander. De Inquisitie in de stijl van Wilders is al voorzien. Zou de Dierenpolitie daarvan soms een vooroefening zijn?

Zelfs de PVV kan niet ontkennen dat Baruch d’Espinosa één van de grootste “Nederlanders” aller tijden is geweest. Getekend door Joods-Christelijke vervolging in Amsterdam, belandde deze zoon van uit Spanje gevluchte Marranen als brillenslijper in de buurt van Leiden. Alwaar hij twee filosofische meesterwerken schreef, die een rationeel en mathematisch gods- en wereldbeeld schiepen waar de Verlichting (ook zo’n ikoon van de PVV-propaganda) onder andere de uitkomst was.

Welnu, hadden in het Nederland van de zeventiende eeuw de regels van Wilders en Bosma gegolden, dan had de toenmalige Gerd Leers met behulp van een vroege kloon van Uri Rosenthal de rebelse geleerde wegens belediging van de Joods-Christelijke cultuur en werkloosheid langer dan drie maanden gedeporteerd naar diens land van herkomst.

Je weet het nooit, maar misschien helpt dit soort van erg toepasselijke vergelijkingen eindelijk eens om een Comité van Waakzaamheid tegen het Wilders-fascisme van de grond te trekken.

8 gedachten over “Verbieden dubbel paspoort: Een volgend stapje op weg naar Wilders’ Herrenvolk-staat”

 1. Eindelijk! Eindelijk is hier iemand te lezen welke mijn jarenlange waarschuwingen over ondergedoken nazisme wel begrijpt. Wilders en zijn PVV, gedoogd door VVD en CDA, zijn gewoon de nieuwe nazi’s!

 2. Eh Links, dat wordt hier al jaaaaaaren gedaan. Maar niemand luistert.

  Huib geweldig stuk, recht uit mijn hart, misschien dat mensen het nu eens gaan snappen.

 3. Heel benieuwd in welke richting de massa gaat marcheren als de knip steeds leger raakt. Ook bij de rechtse poitici bespeur ik een lichte paniek, zelfs nog méér dan bij “links”. Ook de neoliberalen zien dat hun systeem aan het wankelen is.

  Werk aan de winkel voor ons allen om steeds maar weer “de boel” uit te blijven leggen, ieder mens aan het denken gezet doet er wel degelijk toe.
  Gewoon doorgaan, meer kunnen we op dit moment niet doen vrees ik, en zorgen dat we onszelf niet laten afleiden naar zaken die er niet toe doen, het het fascisme probeert ook ons te infecteren, als een virus is het zich aan het verspreiden in ieders hersenen.

 4. Goed verhaal (weer)
  Ik zou alleen het zinnetje “Rond het jaar 700 kwamen islamitische veroveraars via Noord-Afrika.” veranderen in “Rond het jaar 700 kwamen Arabische veroveraars via Noord-Afrika.”. Immers de Islam bestond toen nog nauwelijks en je spreek ook zelden of nooit van Christelijke veroveraars.

 5. @4
  Ik denk dat islamitisch toch een betere aanduiding is omdat het ongetwijfeld een gemengd Arabisch-Berbers gezelschap was.

 6. Ik vind het comité voor waakzaamheid tegen het Wilders-fascisme een bijzonder goed idee. Het zou het ‘Menno ter Braak’ of ‘Hannie Schaft comité’ genoemd kunnen worden of gewoon ook ‘Comité voor de waakzaamheid tegen het Wilders-fascisme’. Voordeel van zo’n comité is dat Wilders in de verdediging wordt geduwd, hij moet bij elke aanval op een bepaalde groepering in de samenleving uitleggen dat het geen fascistoide maatregel is. Kans is wel groot dat het comité zelf beticht wordt van Godwinnen.
  Een probleem voor zo’n comité is echter de politieke kleur… tussen SP, GL, PvdA en D66 zijn nogal wat verschillen , ze hebben als enige gemeenschappelijke deler dat ze niet veel met Wilders op hebben. Daarnaast, wat zou het verschil tussen zo’n comité en een club als ‘Nederland bekent Kleur’ zijn?

 7. #5
  Vanuit “Islamitisch” standpunt mag je niet veroveren. Dat is juist de leugen die Wilders heeft gehanteerd in z’n Fitna-film bij soera 8:60. ( http://is.gd/7UfvZY )Hij beweert dat moslims gewoon mensen mogen aanvallen en afslachten als ze er zin in hebben (Iets wat wel volgens de Bijbel mag volgens Deuteronomium 7.
  De Soera-tekst luidt:
  57. Als gij hen in de oorlog ontmoet, jaagt dan degenen die achter hen zign vrees aan wegens hen, opdat zij er lering uit mogen trekken.
  58. En als gij ontrouw van een volk vreest verstoot hen dan op gelijke wijze. Voorzeker, Allah heeft de ongelovigen niet lief.
  59. En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen.
  60. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.
  61. En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allah. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend.

  Bovendien is de Koran pas 100 jaar na de dood van Mohammed uitgegeven (uitgeverij niet bekend: Mogelijk إيرادات بيزيجي دي ofwel De Bezige Bij. Je kan niet weten)
  Ik denk dat je gewoon te maken hebt met en normale verovering die elk beschaafd land af ten toe wel móet doen, anders zijn de inwoners niet genegen trots te zijn.

 8. #4, #5 en #7: Zoals Arnold al aangeeft, waren de invallen van “Moren”, d.i.: Berbers en andere Noordafrikanen, geen “Arabische” veroveringstochten.
  Het is trouwens nog iets ingewikkelder dan dat. In eerste instantie vluchtte een tak van de Omajjaden, het heersende geslacht in het Midden-Oosten, naar Andalusië en zette aldaar een mild moslim-regime op. Ongeveer 100 jaar later werden zij verdreven door fanatieke, (en ongetwijfeld “onzuivere” moslims, Henk!) die binnenvielen van uit het Atlas-gebergte en omgeving.
  Er was ook best heel wat Arabisch aan, want Joodse geleerden en dichters begonnen in het Arabisch te schrijven, of in het Hebreeuws met Arabisch schrift. De in West-Europa verloren kennis van de Griekse filosofen uit de Oudheid, kwam via de omweg van de Arabische vertalingen waarvan de Spaanse christenen kennis namen, naar het vroeg-middeleeuwse Italië. Alwaar de filosofen en theologen van de “eerste” Verlichting, de vroege Renaissance namelijk, letterlijk “het licht” zagen in de duisternis van het paapse fanatisme in de tijd van de Kruistochten.
  Maar goed, beste vrienden, daar gaat het niet om in mijn artikel. Het gaat me erom, dat stromingen, die, vanuit welke frustratie dan ook, Herrenvolk-dromen koesteren, sluipenderwijs groepen mensen stukje voor beetje apart plegen te zetten als voorbereiding op hun deportatie, eliminatie of genocide.
  Dat heeft niks met christendom, islam, of zelfs nationale trots te maken. Het Nieuwe Testament, de Koran en elke beschaafde nationale grondwet, veroordelen geweld en discriminatie.
  Het zijn de rattenvangers van Madrid, die van Al Qaeda en die van het type Le Pen, die het gedachtegoed vervalsen en mensen uit angst drijven tot onmenselijkheid.
  I smell a rat in Holland. Of beter: a rat-catcher.

Reacties zijn gesloten.