Verachtelijk gezag beloont racistische knokploeg

De protesten tegen de racistische Zwarte Piet-figuur bij de Sinterklaasintocht in Dokkum zijn op schandalige wijze de kop in gedrukt. Het gezag heeft, door na een autoblokkade door pro-Zwarte Piet-lui de protesten tegen Zwarte Piet te verbieden, feitelijk de racisten hun zin gegeven. Het gezag heeft laten zien waar het staat: aan de kant van de witte, racistische orde. Het gezag betoonde zich wederom als volstrekt verachtelijk.

De gang van zaken, kort. Een racistische knokploeg op wielen blokkeerden met auto’s de snelweg waarop bussen met tegenstanders van Zwarte Piet naar Dokkum reisden. Ze beletten daarmee die bussen de doorgang. De wegblokkade leidde tot aanrijdingen, bracht mensen in gevaar, en gaf politie en locoburgemeester aanleiding om alle demonstraties te verbieden. De tegenstanders van Zwarte Piet kregen daarmee via agressief optreden hun zin: het anti-Zwarte Piet-protest was onmogelijk gemaakt. Een zestal mensen was op eigen gelegenheid naar de officieel goedgekeurde manifestatieplek gekomen. Maar de bussen met vele tientallen demonstranten die dat hadden willen doen, zijn na de racistische wegblokkade door de politie dus weggestuurd. De conclusie is simpel: het gezag heeft een bende agressief optredende racisten beloond door het protest tegen het Zwarte Piet-racisme verboden te verklaren en verder de nek om te draaien. Fascisten en aanverwanten enerzijds, politie en burgemeester anderzijds: samen staan ze garant voor de racistische orde in Nederland.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr