Vechten voor volk en vaderland niet meer van deze tijd

Willen we nog oorlog voeren voor ons land? Van de in het onderzoek betrokken Europeanen blijken volgens Gallup Nederlanders het vredelievendst. 15 procent is bereid wapens op te nemen. In Duitsland is dat 18 procent en in België 19 procent. Een rare uitschieter in de EU zijn de Finnen van wie 74 procent zegt de militaire optie voor het vaderland te willen gebruiken.

Na alle vijandigheid jegens vreemdelingen door Donald Trump is dit bericht bemoedigend – in de VS is overigens 44 procent bereid tot deelname aan krijgshandelingen. In Nederland realiseren we ons blijkbaar hoe reëel MAD (Mutual Assured Destruction – gegarandeerde wederzijdse vernietiging) is. Het risico van oorlogsescalatie is te groot.

Trouwens de vijanden van democratie zitten overal, van Wilders tot ISIS.