Varkens in Nood dient klacht in tegen varkenshandelaar

Video still vechtende varkensIn een video die deze week is gepubliceerd, is te zien hoe een trailer met zo’n 80 varkens is achtergelaten op een parkeerplaats terwijl de dieren elkaar de tent uit vechten. De varkens zitten onder de bloedende wonden. Dit is onacceptabel bij een transport, daarom dient Stichting Varkens in Nood een klacht in bij de NVWA.

Vechtende varkens
De chauffeur van het transport is niet in de buurt als de video gemaakt wordt. Wanneer hij even later terugkeert bij de trailer, wordt hij aangesproken door een ooggetuige. De chauffeur weigert echter actie te ondernemen om de agressie te beteugelen of onderzoek te doen naar de oorzaak.

Onacceptabele situatie
Door een dierenarts is bij het zien van de beelden geconstateerd dat het hier moet gaan om rangordegevechten. Deze vinden plaats wanneer groepen varkens worden gemengd of dieren aan de groep worden toegevoegd. Varkens kennen namelijk een strikte groepshiërarchie. Het mengen van groepen is daarom onacceptabel bij een transport. Zeker omdat het hier beren betreft, was het volledig voorspelbaar dat hevige gevechten zouden uitbreken. Dit is een schrijnende en onnodige aantasting van het dierenwelzijn.

Voldoende zorg bieden is een verantwoordelijkheid

Stichting Varkens in Nood verzoekt de NVWA de kwestie te onderzoeken en eventueel proces verbaal op te maken tegen de chauffeur en het vervoersbedrijf. Hans Baaij, directeur van Stichting Varkens in Nood: “Het is algemeen bekend dat er rangordegevechten uit kunnen breken bij gemengde groepen varkens., zeker bij een transport met beren. Een transporteur moet maatregelen nemen om agressie tussen varkens te beperken. Het gaat om levende dieren waar we met zijn allen goed voor moeten zorgen. In dit geval was die zorg de verantwoordelijkheid van de transporteur.”