Vanuit de mist de roep van de grutto

Geheimzinnig Nederland: je loopt of fietst over een gouw – zoals de van oorsprong onverharde wegen in Waterland heten. Er is mist, je kunt net zien wat er voor je is, de weilanden links of rechts zijn onzichtbaar. Maar ze vormen een muur van geluid. Inclusief koeien of schapen. Maar vooral vogels.
Ik durf er eigenlijk niet meer aan te denken of het nog zo is, want ik woon niet meer in die buurt en zal wel niet meer de zonsopgang met de grondwolken meebeleven. Maar ik vrees dat het stukken stiller is.
Karakteristiek geluid: de grutto, die opwiekend iets roept wat op de onomatopeïsche naam lijkt.
De vogel is uitgeroepen tot “vogel van Nederland”. Dit staat de voortgaande verwoesting van het broedgebied niet in de weg.