Van PAS (Programma Aanpak Stikstof) naar PAN: Programma Aanpak Natuurkwaliteit

Het stikstofbeleid volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is volgens het Europese Hof van Justitie alleen onder strenge voorwaarden verenigbaar met het Europees vastgestelde natuurbeleid. Alleen wanneer de wetenschappelijke kwaliteit kan worden gegarandeerd, zodat er geen twijfel bestaat over de schadelijkheid van plannen, is deze PAS-aanpak in lijn met de Europese Habitatrichtlijn.

De Raad van State oordeelt in februari of het PAS aan deze eisen voldoet. Cruciaal is dat bij de afweging in het kader van het PAS ook de goede informatie over de natuurkwaliteit wordt gebruikt. En daar zijn flinke twijfels over. Het huidige beleid berust op twee discutabele aannamen. De eerste is dat de ingezette daling van de stikstofbelasting op de natuur in de toekomst verder doorzet. De tweede is dat met voldoende maatregelen in de natuurgebieden negatieve effecten van de stikstofovermaat teniet kunnen worden gedaan. Op grond hiervan krijgt met name de landbouw ruimte om zich verder te ontwikkelen.

– Lees verder bij de bron, de Vlinderstichting.