Van empathie, lerend vermogen en het genoeg hebben van hate speech

O dear! De verdachte in een strafproces wegens haat zaaien Geert W. is naar eigen zeggen…‘geschokt.’ ‘Geschokt’ door een ontdekking die hij gedaan zou hebben en naar aanleiding waarvan hij een heusche motie zal indienen ten einde de regering te bewegen het door haar gevoerde beleid drastisch te wijzigen.

Over de aard van de ontdekking kan den Lijder gezien het vertrouwelijke karakter ervan, niets kwijt en zo blijft er voor de rest van de wereld niets anders over dan te speculeren over wat die schokkende ontdekking dan wel mag zijn. Ik kan u alleen maar melden wat die ontdekking zeer waarschijnlijk niet is: het feit dat menselijke wezens iets kunnen bezitten (en waar ze in hun denken en handelen dan door gedreven kunnen worden) dat heet ‘empathie.’ Verder boeit het me geen fluit wat Wilders al of niet te melden heeft. wil index

Wel lijkt het me noodzakelijk hier nog te melden dat hij a.s. donderdag samen met zijn eveneens empathieloze psychopatische hulpjes van PVV-vrijetijdsclub AZC_alert naar Zeewolde komt in een poging de besluitvorming betreffende het al of niet daar vestigen van een AZC te beïnvloeden middels de gebruikelijke hate speech. Daarom roep ik ieder mens met nog wel enig empathisch vermogen op eveneens naar Zeewolde te komen ten einde den Lijder en zijn entourage – maar vooral de rest van het land – te laten weten dat het afgelopen moet zijn met de hate speech. Ook de gelijkgeschakelde media van dit land moet eindelijk eens te verstaan worden gegeven dat het afgelopen moet zijn met  het ontmenselijken van vluchtelingen door ze voor te stellen als ‘migranten’ en het zaaien van angst jegens mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en repressie.

Wie overigens geen haar beter is dan den Lijder en bij wie het naast empathie tevens ontbreekt aan lerend vermogen, is Sybrand Buma van het CDA. Ook van zijn hate speech – want meer is het niet wat hij er in de regel uitkraamt – heb ik schoon genoeg. Hij pleit ervoor nu ‘onze jongens’ flink bommen aan het gooien zijn op Syrische en Iraakse burgers ook soldaten naar Syrië te sturen om, zoals het in dit bericht heet, ‘orde op zaken te stellen.’ Ja, dat ‘orde op zaken stellen’ is de Nederlanders wel toevertrouwd. Indonesië staat ons wat dat betreft als een lichtend voorbeeld voor ogen nietwaar. Srebrenica was een daverend succes. Irak en Afghanistan eveneens. Libië niet te vergeten. In Mali gaat het vast ook super.

Laten we Sybrand Buma van de partij die de massamoord op naar schatting anderhalf miljoen Iraakse burgers heeft gesanctioneerd even aan het woord:

De bron van de problemen is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië

Bron

Nee, de oorzaak van alle problemen is dat mensen als Sybrand Buma en zijn vriendjes de wereld zien als een wingewest dat leeggeroofd kan worden ten koste van onnoemlijk veel mensenlevens en leed zonder dat ook maar één van de aanstichters van alle ellende er ooit verantwoording over hoeft af te leggen. Men is er zelfs niet te beroerd voor serieus te overwegen nucleaire wapens in te zetten, om dat alles te kunnen realiseren.

Denkt u hier even over na: ‘onze’ westerse leiders zijn blijkbaar bereid om in één klap tienduizenden of honderdduizenden mensen die niets misdaan hebben om het leven te brengen (en vele generaties op te zadelen met de onbeschrijflijke ellende van stralingsziektes) om hun misdadige plannen te verwezenlijken. Ondertussen u en mij aanpratend dat het ’ter bescherming van onze vrijheden en democratie’ is als ook om (Sybrand Buma) ‘orde op zaken’ te stellen. Maar dergelijk misdadig gezwets levert flink op. Wat doet Balkenende tegenwoordig ook alweer?

Een vader die niet kan aantonen nooit betrokken te zijn geweest of weet te hebben gehad van oorlogsmisdaden, dreigt het land uit gezet te worden. Dit niet alleen in flagrante tegenspraak met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens maar vooral ook in weerwil van elke vorm van moraal en fatsoen.

Als dat allemaal kan, zou je zeggen dat het niet zo moeilijk moet zijn en zelfs dringend gewenst is mensen als Buma, Balkenende en De Hoop Scheffer zo niet het land uit te zetten dan wel voor een rechter te brengen. Want deze lieden hebben in elk geval wél weet van oorlogsmisdaden.

1 gedachte over “Van empathie, lerend vermogen en het genoeg hebben van hate speech”

  1. Pingback: Zeewolde: vluchtelingen welkom. | Krapuul

Reacties zijn gesloten.