Van asielzoekers tot asielmigranten. Prognose 2016, 2017

Vorige maand kwam het CBS met het nieuws dat zij voor volgend jaar 70.000 asielgerelateerde immigranten verwachten.
De berekening van het CBS is vrijwel gelijk aan die ik een paar maanden geleden maakte.
Het CBS maakt duidelijk dat de berekeningen van de Wildersen en Zijlstra’s van deze wereld complete onzin zijn.
Ik leg ook nog eens precies uit wat er mis is aan de huidige informatievoorziening.

Een asielzoeker is pas een immigrant als hij wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat gebeurt pas nadat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen óf eventueel nadat de procedure langer dan zes maanden duurt. Een asielzoeker hoeft dus geen immigrant te worden en een asielimmigrant hoeft geen asielzoeker te zijn. Nareizigers (nakomende familie van asielzoeker met verblijfsvergunning) dienen geen aanvraag voor asiel in, maar krijgen ambtshalve een verblijfsvergunning voor gezinshereniging.

Een tweetal maanden geleden heb ik een artikel geschreven waarin ik berekende dat uiteindelijk van iedere 1.000 asielzoekers die naar ons land komen er ongeveer 1.350 verblijfsvergunningen een verblijfsvergunning krijgen. Dat is dan inclusief de nareis. De berekening:

Neem 1.000 asielzoekers (eerste aanvragers) daarvan krijgen dan 750 (75%) een verblijfsvergunning.
Er komt dan 600 nareis (80% van 750).
Totaal aantal verblijfsvergunningen: 1.350 (750 + 600).
(…)
Wat je dus ook kan doen is het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) vermenigvuldigen met 1,35 dan krijg je het aantal verblijfsvergunningen en de asielimmigratie.

Bron