Uw vingertjes in de aanslag houden, mensen

Als je het komende kabinet over Veiligheid hoort zwatelen, waar denk je dan aan?
“Veilig” werd altijd vereenzelvigd met een sterk leger. Dat moest de Communistische Vijand buitenhouden. Maar die heeft zich zelf in 1989 knockout geslagen, daar was geen hulp bij nodig. “Veilig” wordt ook allang niet meer met “defensie” vereenzelvigd.

De belangrijkste veiligheid die Nederland nodig heeft is naar mijn weten nog altijd de strijd tegen het water: barstende dijken, tekortschietende zeeweringen, afkalvende buitenduinen. Stijgende zeespiegel, al dan niet dankzij opwarming (ik leerde al op de lagere school over die stijgende zeespiegel, toen niemand het over Klimaatverandering had).
Wat zegt het Bruine Regeerakkoord er over?

Vergroting van de waterveiligheid van onze door rivieren doorsneden delta blijft een kerntaak van de overheid en is nodig om te kunnen blijven voldoen aan geldende normen. • Achterstallig onderhoud op dit gebied wordt uitgevoerd. • Er wordt gewerkt aan veilige dijken en waterkeringen. • De kustwering wordt versterkt. • Er komen geen nieuwe besluiten tot ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen. • Nu de verdieping van de Westerschelde is afgerond, wordt er in overleg met Vlaanderen een alternatief ontwikkeld voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij wordt ook gedacht aan de plannen die eerder door de Zeeuwse waterschappen zijn ontwikkeld. • Het kabinet zal de voorstellen van de Deltacommissie nader bekijken en uitwerken in het MIRT. • Het kabinet en de betrokken overheden komen tot een doelmatiger waterbeheer. • Het Besluit beheer Haringvlietsluizen (“Kierbesluit”) wordt ingetrokken.

Het enige concrete hier betreft de Hedwigepolder en de Haringvlietsluizen, de rest is gratis prietpraat.

Weet u wat ik denk? Het is alweer jaren geleden, toen ik als wetenschapsjournalist te horen kreeg dat waterstaatkunde in Delft maar in het Engels gegeven moet worden ofzo bij gebrek aan Nederlandse studenten. De modale student kwam uit… China.
Die mogen binnenkort niet meer komen, want streng immigratiebeleid ten aanzien van “niet-westerse” mensen, nietwaar. In Japan wonen trouwens net als in Australië “westerse” mensen, zoals u weet, de Gele Zee is de grens tussen West en Oost.

Een ding moet ik er bij bedenken. Die Chinese studenten kwamen een vak studeren waar Nederland van oudsher zeer sterk in is/was, waar Nederland letterlijk door boven water bleef en blijft. Maar waarom zouden ze de hier opgedane kennis voor zich houden, laat staan in Nederland toepassen?
Chinese of Nederlandse waterstaatkundigen, ik vind het geen geruststellende gedachte: ach ja, waterveiligheid, er wordt gewerkt aan veilige dijken hoor. Maar “we” hebben vooral behoefte aan bedrijfseconomen. en aan smerissen.
Houd allemaal je vingertje gereed voor als het zo ver is.

Een voorbeeld van de “instroom” van niet-westerse immigranten.

2 gedachten over “Uw vingertjes in de aanslag houden, mensen”

  1. tsja ….bruin gelooft nu eenmaal in andere tsunami’s .
    De dijken worden nu opgeworpen tegen buitenlanders

  2. Nederlandse ingenieurs uit de 19e eeuw maakten in Japan en China prachtige waterbouwkundige werken. De namen De Rijke, Escher, Van Doorn en Lindo zijn zeker in Japan “wereldberoemd”, zoals Cornelis Lely (van de afsluitdijk) bij ons. Niet zo vreemd dus dat ze hier vanuit China en Japan nog steeds komen studeren, maar dat heeft meer een historische context dan iets anders. Ze kunnen het allang zelf.

Reacties zijn gesloten.