Ulyana’s echte avontuur, en nu weg met de racistische propaganda van de IOM

Bijna twee maanden geleden hadden we het bericht over een stripje dat de lof zong van de uitzetting van “asielzoekers”, waarin een gehoofddoekte dame zegt dat de woestijn toch echt de beste plaats is voor haar geloof. De totale onbeschaamdheid van Wildersland.

Hier het eerlijke verhaal, het echte avontuur van Ulyana.
En er is een petitie aan verbonden:

Wij

‘Geen kind aan de kant’, vluchtelingen en sympathisanten

constateren

dat het stripboek ‘Ulyana’s grote avontuur’:

– misleidende informatie bevat over de situatie in landen van herkomst van vluchtelingen;

– gebruik maakt van racistische stereotypen;

– een schending inhoudt van het recht op eerlijke informatie en non-discriminatie zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag;

– manipulatief is als poging om kinderen te beïnvloeden in een beslissingsrichting die duidelijk niet in hun eigen belang is;

en verzoeken

het IOM in het algemeen, Chief of Mission Martin Wyss en tekenaar/scenarioschrijver Hein Haakman in het bijzonder om

– de verspreiding van het stripboek ‘Ulyana’s grote avontuur’ onmiddellijk te beëindigen, zowel in digitale als in non-digitale vorm;

– middels een openbare publicatie in verschillende media, waaronder de website van het IOM, excuses aan te bieden voor het misleidende, discriminatoire en manipulatieve karakter van het stripboek.

Dus toch maar weer tekenen.