Tweedeling in het ambtenarenkorps

Morgen wordt in de tweede kamer gestemd over het initiatiefwetsvoorstel van CDA en D66 waarmee de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk in overeenstemming met die van andere werknemers wordt gebracht.
Niet alle ambtenaren zullen onder deze nieuwe wetgeving vallen. Een uitzondering wordt gemaakt voor politieagenten, militairen, rechters en officieren van justitie. Een tweedeling tussen werk- en luxe paarden.

De PvdA was eerder tegen het wetsvoorstel, maar is inmiddels gedraaid. Daarmee is er zowel in de Tweede Kamer als de Eerste kamer een meerderheid voor het initiatief.
Het gaat daarbij met name om de rechtspositie als werknemer of nog meer specifiek het ontslagrecht.
De rest van wat tot de specifieke ambtenarenstatus behoort, blijft bestaan.

Het wetsvoorstel beoogt niet een einde te maken aan het eigen karakter van het ambtenaarschap, noch aan de benaming «ambtenaar». Ook wordt de Ambtenarenwet gehandhaafd. Die regelt wel nog slechts die onderdelen van de ambtelijke status, die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid en daarmee uitstijgen boven de zaken die tot het echte arbeidsvoorwaardenoverleg behoren.

De speciale ambtenarenrechter, aanstellingsregelingen en allerhande beroepsmogelijkheden bij de rechter worden afgeschaft. Hiervoor komen het UWV en de kantonrechter in de plaats.
De kosten van deze hervorming zijn enorm.

De eenmalige kosten zijn 146 miljoen, volgens de Raad van State. De baten komen uit 6,4 miljoen, jaarlijks. Daarmee zou het 23 jaar duren voordat het evenwicht tussen de investering en de opbrengst is bereikt. De baten komen vooral voort uit de versoepeling van de ontslagprocedures voor ambtenaren.

Bij de vakbond is er sterk verzet tegen deze nieuwe wet.

De bonden stellen dat ze wettelijk gezien moeten worden betrokken in de besluitvorming, liet voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV onlangs nog weten. “Tegenstanders van de bijzondere rechtspositie van ambtenaren denken dat de overheid geld kan besparen, als zij bijvoorbeeld makkelijker van ambtenaren af kan”

Of de nieuwe wetgeving er ook toe leidt dat er marktconforme salarissen gaan komen ligt aan de onderhandelingen met de vakbond:

7 gedachten over “Tweedeling in het ambtenarenkorps”

 1. Het klinkt als geldverspilling.
  Het is ook precies het tegenovergestelde van wat ik graag zou zien : dat iedereen die dat wil in dienst komt van de overheid en dat bedrijven geen arbeidsovereenkomsten meer mogen sluiten. Dan kunnen ze voor de handen die ze nodig hebben aankloppen bij de B.V. Nederland, die er dan voor zorgt dat geld terecht komt waar het hoort en mensen niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.
  Iedereen doet alsof communisme het enige alternatief is voor een 100 % vrije markt waar een CEO de bodem onder het bestaan van 2.000 gezinnen vandaan kan trekken.

 2. Vreemd, juist die ambtenaren die de overheid nodig heeft om de macht te handhaven en de bevolking onder druk te houden vallen buiten de nieuwe wetgeving.
  Het is dat ik rutte vertrouw, maar anders….

 3. Er valt veel voor de zeggen dat werknemers die hetzelfde werk doen dezelfde rechten hebben. Neem bijvoorbeeld postkamermedewerkers. Dat bepaalde beroepen een speciale positie op de arbeidsmarkt hebben, en dat daarvoor een status aparte nodig is, is voorstelbaar.

 4. Sjaax:

  [ Dat bepaalde beroepen een speciale positie op de arbeidsmarkt hebben, en dat daarvoor een status aparte nodig is, is voorstelbaar ]

  Wie zijn dat en waarom?

 5. @Le Roi,

  Rechters bijvoorbeeld. Bij het bepalen van de strafmaat moeten zij geen ‘politiek correcte’ beslissingen nemen, omdat anders ontslag kan volgen.
  Militairen onder andere. Het kan niet zo zijn dat zij ineens bij het andere kamp gaan vechten, omdat dat meer betaalt.

 6. Met deze maatregel kunnen ze weer allemaal laaggeschoold werk privatiseren en de verschillende baantjes opknippen, zodat je een waardeloze rechtspositie krijgt.( en loon ) Denk aan de vuilnisophaal, straatvegers, plantsoenen, archief, helpdeskwerk enz. enz. De hoge jongens zorgen wel voor elkaar. Of we huren toch gewoon een zooitje Oosteuropeanen in. Makkelijk zat.

Reacties zijn gesloten.