Turkse revolutionairen roepen op tot vorming internationaal front tegen Islamitische Staat

Het is een publiek geheim dat de Turkse regering, onder het autoritaire leiderschap van president Erdoğan, net als andere betrokken staten een smerig spel speelt in de oorlog in Syrië. Formeel steunt zij alleen de “democratische oppositie”, maar er zijn sterke bewijzen dat ook islamitisch-fundamentalistische bewegingen als Islamitische Staat (IS) en Al Nusra militaire, financiële en logistieke steun krijgen van Ankara. De Turkse regering denkt namelijk baat te hebben bij een verzwakking van de Koerdische en alawitische krachten in Syrië. Dat er linkse revolutionairen uit Turkije meevechten in Syrië tegen IS en andere fundamentalistische groepen is echter relatief onbekend, zowel in West-Europa als in Turkije zelf. Deze revolutionairen hebben eind 2014 hun krachten gebundeld.

Met name de Marxistisch-Leninistische Communistische Partij (MLKP) – een illegale Turkse organisatie met een autoritair-communistische ideologie – is sinds 2014 actief in Rojava (Koerdisch Syrië) in de rangen van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). In de strijd tegen IS is een behoorlijk aantal mannelijke en vrouwelijke MLKP-leden gesneuveld, zoals Nejat Suphi Ağırnaslı, Coşkun İnce, Serkan Tosun en Sibel Bulut. Binnen de YPG zijn ook maoïstische groeperingen uit Turkije actief, zoals de Communistische Partij van Turkije / Marxistisch-Leninistisch (TKP/ML).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak