Trump zoekt ruzie met Republikeinse geldschieters

Donald Trump heeft de aanval geopend op de broertjes Koch, twee miljardairs die al decennia een hele trits aan reactionaire initiatieven financieren. De Kochs zijn eigenaars van Koch Industries en voorstanders van minimale belastingen voor de rijken (zijzelf en hun vriendjes/vriendinnetjes) en al even minimale voorzieningen voor alle andere Amerikanen.

Normaal gesproken zou je dit soort reactionaire tuig in het kamp van The Donald verwachten, maar dat pakt momenteel iets anders uit. Uiteraard kan Trump’s belastingverlaging voor de 1% op veel applaus rekenen in de sociaal-darwinistische libertarische kringen waarin de Kochs zich bewegen, maar dat geldt in veel mindere mate voor de door Trump ontketende handelsoorlog (want bad for business). Recentelijk hebben de Kochjes zelfs aangegeven enkele Republikeinse Senaatskandidaten niet te zullen steunen. Reden voor een klassieke Trumpuitbarsting op Twitter: