Trump is niet welkom in Brussel. En wel hierom

Sinds de val van de Muur, nu al een kwart eeuw geleden, is de NAVO getransformeerd tot een mondiale speler. Dat militair bondgenootschap ging allianties aan met tientallen landen en instellingen. Daarenboven zetten de NAVO of de lidstaten verschillende desastreuze militaire interventies op die de betrokken landen in chaos hebben achtergelaten.

Met Rusland lopen de spanningen gevaarlijk op. De recente ontplooiing van enkele duizenden NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland, de stijgende militaire budgetten en de modernisering van de kernwapenarsenalen creëren een echt Koude Oorlogsklimaat. De NAVO wijst Rusland met de vinger, maar de opeenvolgende uitbreidingen van het NAVO-grondgebied richting Rusland vormen minstens een deel van de verklaring. Stel je even het omgekeerde voor. Het gevaar is extra groot omdat we te maken hebben met kernwapenmachten.

In plaats van het voortouw te nemen om de wereld eindelijk te verlossen van deze gevaarlijke massavernietigingswapens – een kernoorlog kan niet gewonnen worden, maar vernietigt de mensheid – zijn de NAVO-kernwapenstaten bezig met peperdure moderniseringsprogramma’s. Washington plant de komende decennia maar liefst 1.000 miljard dollar aan investeringen in zijn kernwapenarsenaal. In Groot-Brittannië zal de opwerking van het nucleaire Trident systeem 200 miljard Britse pond kosten. Dat zijn absurd gigantische bedragen. Bovendien boycotten de NAVO-lidstaten de onderhandelingen in VN-verband die moeten uitmonden in een verdrag voor een verbod op kernwapens.

De drastische verhoging van de defensiebudgetten zal een van de centrale punten zijn op de komende Brusselse NAVO-top. In 2014 is afgesproken dat de NAVO-lidstaten er naar zullen streven om hun militaire budgetten te verhogen tot 2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Trump hamert erop dat Europa meer moet uitgeven.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be