Trolherkenning voor dhimmies 3: Hypocrisie

Dit is een gastbijdrage van Abdul Alhazred

Hypocrisie

Een trolverschijnsel meet, verblind en getunnelviseerd als het is, praktisch altijd met twéé maten.

Het hanteren van een dubbele moraal en het beheren van een dubbele agenda is illustratief voor de maatschappij gebaseerd op joods-gristelijke grondslag. Het is vooral een stokpaardje van rechtse media en politici.
Een lijstje van wat we zoal tegenkomen:
Bijbel is goed maar Koran is fout ook al staan in de Bijbel de gruwelijkste schanddaden die van God zouden mogen!
Joden zijn goed, Arabieren zijn goddeloze duivels. Maar hoe zit dat met mensenschennis en Sharia in Saoedie Arabië? Daar is inderdaad een moslimdictatuur! Geen woord erover in de media want Saoedie Arabië is US-gesteunde olieverschaffer nummer één voor de Westerse wereld.. Zelfs een vriénd van Amerika!
Voorts: de US bezetting in Irak en Afhanistan is goed, zelfverdediging van Russen in Georgië is fout.
China schendt op bestiale wijze mensenrechten, maar is goed omdat onze economie erop drijft. Uitkeringstrekker is fout, wachtgeldtrekkende mislukte 2e Kamerleden en burgemeesters zijn goed.

Om nog maar een paar voorbeelden te noemen: Gristenen mogen irrationeel denken en in wonderen geloven, atheïsten worden daarentegen weggehoond als ze UFO’s mogelijk achten.
Of: Zelfverklaard `rechts’ vindt dat het zijn mening vrij mag uiten. Mee eens, maar zogauw andersdenkenden dat óók doen vinden neoconservatieven dat fout en zou ongewenste meningsuiting verboden moeten worden.
Iran mag geen kerncentrale hebben, Israël wel een arsenaal aan kernbommen.
Grootfraudeurs mogen hun gang gaan, maar `kleine criminaliteit’ van allochtonen wordt in media en politiek maximaal uitvergroot om aan te tonen dat ons land daardoor op de rand van de afgrond zou staan.
Prins Bernards moeizaam gekweekte baard zou hem volgens rechts-populistische media destijds `gedistingeerd’ staan, een moslim die zich niet scheert is een `haatbaard’, een socialist met baardgroei is `een onverzorgd type’.
En wat deze Bernard betreft: zijn Lockheedfraude en veelwijverij werden door de Telegraaf goedgepraat als `schelmenstreken’, Rob Oudkerks avontuurtje met een schrijfster werd uitgemeten als een nationaal schandaal dat de hele PvdA werd aangerekend.
Men staat er dagelijks versteld van hoe krom er wordt geredeneerd om het eigen straatje schoon te vegen.

Het is vooral in Nederland taboe om het bestaan van hypocrisie en meten met twee maten aan de kaak te stellen. Zelfs progressieve partijen met genoeg leden durven hun vingers er niet aan te branden. Hypocrisie is kenmerkend voor de veelgeprezen Westerse cultuur en zelfs karakteristiek voor de Nederlandse cultuur, kwestie van eeuwen calvinisme en kolonialisme.

Om nog maar iets te noemen: Buitenparlementaire oppositie wordt in toenemende mate gezien als staatsvijandig en subversief en de overheid reageert daar met repressie op.
Vreemd dat met heel andere maten wordt gemeten als het gaat om tegenstanders van de democratisch gekozen regering Chavez in Venezuela. Of met Cubanen die de Castro’s weg willen hebben. Nee, dan zijn stakers en activisten ineens geen `raddraaiers en oproerkraaiers’ meer maar `vrijheidsstrijders en helden’. Een misselijk makende dubbele moraal!

Hypocrisie zou synoniem zijn met huichelarij: Het voorwenden van betere deugdzaamheid en moraal dan er in kwestie te bieden valt door personen of groepen die zulks voorstaan.
Het woord schijnt te komen van het Griekse woord ‘hipokrisis’ wat `acteerkunst’ betekent.
Het `meten met 2 maten’ zou strikt genomen niet onder hypocrisie vallen maar daar ben ik het niet mee eens want meten met 2 maten komt alleen voort uit hypocrisie en niéts anders!
Hypocriet denken en handelen genereert namelijk direct de consequentie dat men zich beter voelt dan een ander. En wie zich superieur voelt en gedraagt ontwikkelt automatisch een `ons waardeert/beschermt ons’ bewustzijn binnen een bedreigend geachte periferie van andersdenkenden.
Hypocrisie tot norm verheven kan alleen effectief zijn en dus schadelijk voor anderen, als de zich beter wanenden, de zg. `moraalridders’, in de meerderheid zijn. Zelfs een krappe meerderheid voldoet en dat is dan weer een motief tot goedpraten van dictatendom omwille van democratie, het gelijk van vermeend gezond verstand. Dat heeft in de geschiedenis geleid tot massaslachtingen en genocide.
Meten met 2 maten is dermate ingesleten in onze westerse samenleving dat we ons er bijna niet meer bewust van zijn. Hoewel het, als je het beter bekijkt; een ábnormaal verschijnsel is dat ethische bewustwording belet!

Hypocrisie en het hanteren van dubbele maatstaven is zo gewoon geworden dat bijna niemand zich er nog druk over maakt! Maar wie dat wèl doet zal spoedig merken dat zulks niet in dank wordt afgenomen en zelfs kan leiden tot conflicten met de directe omgeving.
Nu kun je accepteren dat het nu eenmaal zo is, maar men kan zich er ook dagelijks op trainen om dergelijk gespleten gedrag voortaan niet meer te accepteren maar te bestríjden!!
Is Gretta erger dan Geert? Alleen de vraag al roept hysterische reacties op! Linkse partijen houden de kiezen stijf op elkaar. Vrijheid van Meningsuiting moet compromisloos worden verdédigd en geclaimd. Hypocrisie is niets anders dan verwerpelijk opportunisme!

9 gedachten over “Trolherkenning voor dhimmies 3: Hypocrisie”

 1. Het was niet het schandaal dat Oudkerk een avontuurtje had, maar dat hij naar de hoeren ging. Maar goed, dat gezegd hebbende, hij zal ongetwijfeld niet de enige zijn geweest. Als er gevraagd zou worden naar de agenda van een escortdame, dan zal daar niet jan de arbeider tussen zitten.

 2. Rob Oudkerk maakte gebruik van straat sekswerkers die werkzaam waren in een tippelgebied dat de PvdA juist wilde sluiten. Oudkerk schepte op tegen Heleen van Rooyen over zijn prostitutiebezoek, surfen naar porno onder werktijd en het snuiven van coke. Nadat dit was gepubliceerd had hij het lef om het slachtoffer uit te hangen.

  De PvdA had hem hiervoor gewoon moeten royeren net als Wim Kok voor de schandalige salarisverhogingen van de top van de ING terwijl er mensen aan de onderkant werden ontslagen terwijl de ING dubbele winstcijfers had.

  De dubbele moraal van rechts irriteert mij behoorlijk maar de PvdA moet diens straat eens wat beter schoon vegen.

 3. meharis Schreef:

  Het was niet het schandaal dat Oudkerk een avontuurtje had, maar dat hij naar de hoeren ging.

  Correctie: Klopt, `’k haalde hem doorelkaar met Depla. 🙂

 4. Na Rob Oudkerks vertrek uit het haagse is ook eenderde van de ramen én de complete tippelzone gesloten .. toeval ??? 😈

 5. Redactie: leuk gollemtrolletje hebben jullie uitgezocht. 😛 `k ga hem gebruiken om twee soorten linealen in zijn klauwen te fotosjoppen 😆

 6. Hypocrisie en het hanteren van dubbele maatstaven is zo gewoon geworden dat bijna niemand zich er nog druk over maakt!
  Dit is een goede omschrijving van niet politiek geëngageerde krapuul.

Reacties zijn gesloten.