Triumph des Voorbipses #FvD

Het is verleidelijk de citaten die Han van der Horst geeft uit de toespraken van Jonge Forumlieden in extenso over te nemen. Allez, doen, zeg ik.

De echte indoctrinatie in het onderwijs is niet politiek maar cultureel van aard. Van jongs af aan wordt een wereldbeeld gepropageerd waarin wij allen hand in hand een kring om de wereld vormen, een wereldbeeld waarin het slachtoffer heilig is en van alle steun voorzien dient te worden, een wereldbeeld dat winnaars veracht. Wie zou nog moeite doen om te winnen wanneer de verliezer en het slachtoffer steevast als echte held onthaald wordt. De gelijkheidsobsessie heeft zijn houdbaarheidsdatum ruimschoots overschreden. Het wordt tijd om het emancipatiegedram in ons voordeel te gebruiken. Het kan ons niets schelen dat de oude machten en instituties niets moeten hebben van onze overwinningszucht. Winnen doen we immers niet voor de verliezer maar voor onszelf. Ons doel is niet de emancipatie van het individu maar van ons als gemeenschap zodat wij samen weer tot grootse dingen in staat zullen zijn. Een nieuw soort emancipatie die ons niet los zal maken van elkaar maar ons Nederlanders los zal maken van de ketenen die ons klein houden, een emancipatie van ons opgelegd schuldgevoel van ons falende onderwijs en van ons regeltjesfetisjisme. De enige manier om hiervan te emanciperen is door het te overstijgen. Alleen door een gemeenschap op te bouwen die sterker is in geest, sterker is in daad, sterker in eenheid, kunnen wij op tegen de mensen die ons ondermijnen en beslag leggen op onze eigen toekomst.

Dixit bestuurslid Massimo Etalle, een naam die overtuigend Nederlands klinkt, nietwaar.
Je moet je er de lulletjeskoppen van de in overgrote meerderheid mannelijke leden bij denken.
Enfin…

Er wordt bij die Schorem voor Demagogiejongeren taal geslaakt waarbij je bijna de Internationale zou aanheffen. O maar ze zijn juist tegen internationalisme

Verdieping na verdieping hebben we samen gebouwd, op de schouders van onze voorouders, op de schouders van reuzen. En alles wat wij bouwden, alles wat wij zijn droeg bij aan die vooruitgang van het wiel tot aan de stoommachine, tot aan de space shuttle maar ergens halverwege de vorige eeuw zijn we gestopt omdat we elkaar niet meer konden verstaan want de kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Ons is altijd verteld dat wij in vrijheid leven. Van Dresden tot Londen, van Amsterdam tot Rome. Maar alles wat ons sterk maakt, breken we af. Sinds jullie de moederschoot hebben verlaten zijn jullie als slaven opgevoed. Want hoe vrij zijn wij als alles wat wij kunnen doen klein is, hoe vrij is de mens als hij zich niet kan ontplooien voorbij alles wat er bestaat, als wij stil staan. Hoe vrij zijn wij als alle facetten van onze beschaving onder vuur liggen? Als je niet meer mag zeggen wat je denkt. Als je niet meer mag vechten voor wat je dierbaar is.

“Opgevoed als slaven”. Voort! Aan het woord is Freek Jansen, ja dat klinkt Nederlands, voorzitter van de Baudetjugend:

Het is de moraal van een zwakke bevolking. Een bevolking die schaapachtig toekijkt terwijl de gevestigde machten hen in de hoek drijven. Een moraal waardoor we alleen maar geven om wat zwak is en hulp behoeft niet op wat ons verder brengt, een moraal die ons opslokt in een internationale woekereconomie en alle landen vangt in het gouden web van mondiale schuldsystemen.

Internationale woekereconomie. Dus “we” geven alleen maar om wat zwak is en worden tegelijk opgeslokt door de allersterksten. Woekeraars. U weet wie daar mee bedoeld worden, niet? Jansen licht het verder toe.
De evangeliën lopen als het ware over van negatieve kwalificaties van farizeeërs en schriftgeleerden, problematisch is dat de centrale persoon, nou vooruit, Persoon in de evangeliën Zelf een schriftgeleerde was. Het gebruik van het woord farizeeër in negatieve zin kan als antisemitisch aangemerkt worden.

Het zijn de zelfvoldane farizeeërs, die prediken tegen elke vorm van moraliteit, nihilisten die alles en iedereen zwart maken, dat opkomt voor onze beschaving, onze universiteiten, onze journalisten, de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. Het zijn de stormtroepen van de gevestigde orde. Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat, dat de geschiedenis slecht is, dat we een onaflosbare erfschuld dragen waardoor onze wereld tot een einde moet komen.

De tirannen roepen op tot zwakte. En als een meisje nee zegt dan bedoelt ze ja (hiervan is geen transcript beschikbaar).

Wij hebben ons losgemaakt uit de valse ethiek die zovelen van onze leeftijdgenoten knevelt. Wij weten dat hun ideeën absurd zijn want natuurlijk zijn er velen die wel volgen, die gevoelig zijn voor de emotionele en morele chantage van de cultureel-economische tirannie. Jullie kennen ze allemaal. Waarschijnlijk hebben jullie heel veel vrienden die onze ideeën verwerpen, die er niets van willen weten, maar vergeet niet, vergeet nooit dat onder dat leger van lamgeslagen D66-apathen onze familie driftig wacht. Netflix en pornografie kunnen misschien hun wil bedekken maar ze kunnen nooit begraven wat in hen zit. Wat in ons allemaal zit. Het is onze taak om ze los te maken. Het is de taak van onze generatie om echte bevrijding te brengen. Wij moeten een antwoord bieden op clown world dat geleidelijk alle facetten van ons leven binnendringt. Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de internationale orde van het schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de naderende ondergang want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal.

“Clown world”, een vaste trope uit het “alt-right” oftewel neonazistische repertoire. Wat er mee bedoeld wordt is mij niet duidelijk. Het is trouwens opmerkelijk hoe dol deze “nationalisten” zijn op nodeloze Engelse termen, zoals Baudet zelf debiteert als hij zegt dat de gulden terug moet want “wij” zijn “fucking awesome”. Een beschaafde Engelstalige zal dat f-woord niet debiteren voor een volle zaal, maar Baudet is nu eenmaal beschaafd noch Engelstalig.

[Om de volgende verdieping van de toren te bouwen] hebben we discipline nodig, overwinningsdrang ja zelfs overheersingsdrang. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld te gronde zou gaan, zelfs toen riep hij de Asen bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld voor dat laatste maar ook eerste gevecht. (….) Deze eeuw wordt onze eeuw, de eeuw van de wedergeboorte.

Mijn makker van vroeger – ja Han, je bent niet vergeten als medelid van de Federatie van Vrije Socialisten – noemt geen herkomstplaats van de transcripten. Hoewel we bij Krapuul niet van de site waarvoor hij schrijft houden zullen we de bron wel noemen.
Hij bestaat tenslotte bij de gratie van onze belastingcenten.