Trendy: online anti-peristaltiek

Naast de trends van 2014, door wltrr zo treffend onder woorden gebracht, kende ons onvolprezen nipster-staatje in het afgelopen jaar nóg een nieuwe trend: online anti-peristaltiek.

Anti-peristaltiek – in de volksmond ook wel bekend als kotsen – is op websites zoals AT5 tot Real Art verheven. De kunst is om, gebaseerd op zoveel mogelijk bewust gekozen onwetendheid, zoveel mogelijk enge anderen (vul naar believen in: moslims, ongewassen krakers, linkse uitkeringstrekkers, schilderwijkers, vluchtelingen die bij de conceptie al als ‘illegaal’ kunnen worden gebrandmerkt) zoveel mogelijk ellende toe te wensen en daarin blijk te geven van een creativiteit die Himmler wel had kunnen waarderen.

AT5 is maar één van de plaatsen waar het Neederlandsche Volk probeert elkaar in stompzinnigheid te overtreffen. Facebook en Twitter zijn natuurlijk de ultieme kots-vergaarbakken, maar de echte die-hard adepten van online anti-peristaltiek hebben tegenwoordig zelfs de weg gevonden naar Indymedia, bij voorkeur onder de posts van Astrid Essed. (Noot: het is bij Indymedia nog wel onduidelijk of het hier gaat om de gemiddelde ik-ben-trots-op-mijn-goudvissen-IQ reaguurder of sabotagepogingen vanuit de extreem-rechtse hoek danwel het ministerie van V&J – waarbij aangemerkt moet worden dat het enige onderscheid tussen die laatste twee het salarisstrookje is).

Voorwaarde voor volwaardige participatie aan online anti-peristaltiek is, zoals de trend al aangeeft, wel dat het online gebeurt. Want het gekots IRL te berde brengen, zou de nipster zomaar kunnen confronteren met tegengas en een klap voor het niet met neuronenverbindingen behepte brein, zoals bij onze buren gebeurde. Gelukkig voor alle fans van anti-peristaltiek geldt deze beperkende voorwaarde met name in buurlanden en voorzie ik dan ook dat in het aankomende jaar sommige toppresteerders in online gekots hun goede voornemens in de praktijk gaan uitproberen, al dan niet geholpen door extreem-rechts, of dit nou met een burger-, politieke of politie-afkomst is.

Ik wens alle online kotsers een fantastisch wifiloos 2015.