Toch eens effe bellen. Raad van State?

Toch ’s effe bellen… Hallo? Raad van State? Eh… ja… ik heb hier een briefje van ene Derk Venema uit Wijchen, die zich beklaagt over de ongelofelijke slapte van jullie vertrokken voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Bart Jan van Ettekoven.

(Overigens zijn we pure mazzelaren: het tarief van de RvS voor particulieren ging per 1 januari van € 184 naar….€ 187! I kid you not! Komt allen! Profiteert ervan nu het nog kan!)

O nee, toch niet – antwoordapparaat.

Maar even terug… Onze Derk dus uit Wijchen was totaal niet blij met het lullige slapterview van Van Ettekoven bij diens afscheid. Derk noemt hem recht voor zijn raap onethisch, beticht hem van verdraaiing, en onjuistheden: ‘Juridisch broddelwerk’ – ‘ethisch laakbaar’ – ‘Pas toen alle ellende in de openbaarheid kwam, en er imagoschade dreigde, keerde de Afdeling langzaam en gedeeltelijk terug op haar schreden. Dat is het tegendeel van moed.’

Onze Derk, opgeleid als filosoof en jurist, én gepromoveerd, lijkt juist wel moed te hebben, of hij is gepensioneerd… maar dat is hij niet, hij werkt aan de Open Universiteit als assistent professor. Ook is hij docent beroepsethiek bij de rechtersopleiding SSR (dat is de eigen opleiding van de rechters).

Hij schreef al een keer over de allerhoogste rechtbank, de Hoge Raad, die aan het begin van de nazibezetting het onwettige ontslag van hun Joodse voorzitter tolereerden, slikten, zwijgend sanctioneerden en accepteerden, over zich heen lieten komen… Enfin: ook uiterste moed, beleid en trouw.

En nu weer dit bij de Raad van State. Daar schreef Venema ook al eens eerder over, in verband met de keiharde opstelling van de Raad bij toeslagenprocessen. Ziehier dat artikel: ‘De mythe van het dilemma tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid’.

Venema struikelt in zijn artikel vooral over de keiharde praktijk van de Belastingen, welke heerlijke gebruiken de Raad vS juist als uitgangspunt accepteerde: ‘Wat ik hier ga bespreken is in hoge mate fictief. De argumentaties en zelfrechtvaardigingen van de Afdeling gaan immers uit van een niet bestaande wettelijke plicht om bij kleine tekortkomingen altijd het hele voorschot terug te vorderen. ‘

We kennen de afloop, geheel door Rutto-de-grutto en zijn volgevederde vrienden getolereerd, geslikt, zwijgend gesanctioneerd…

Enfin, ik heb de opvolgster van Van Ettekoven, Rosa Uylenburg, maar gemaild dat ik benieuwd ben naar haar antwoord. De voorlichters waren er even alledrie niet. Kan gebeuren. Dinsdag misschien antwoord van de Raad van State.

PS1: Er komt hoogstwaarschijnlijk een echte herdenking voor Edith Stein bij haar college in Den Haag. Op de Engelse wiki voor kinderen staat het zo: ‘Stein was one of the most important philosophers on Earth during her adult life.’  Earth? Is dat hier bij ons, de aarde, denk je dan toch even… Gewoon als non in Stein (L)? Vermoord in Auschwitz? Wow…

PS2: Dit jaar valt veteranendag precies op de ex-nazi Bernhards verjaardag, 29 juni dus. Wat gaan we dan weer meemaken? Gaan de vets via Defensie weer € 3 miljoen van onze centen wegfeesten olv kleinzoon? En allemaal weer met die anjer op zeker?

  • Uitgelichte afbeelding: Door Effeietsanders (talk) – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16448369