Is het tijd om blanke mannen te gaan profilen?

Gun

Door David Sitora

Onderstaand artikel betoogt niet dat er profielschetsen van blanke mannen gemaakt moeten gaan worden in de VS, maar dat daar op hypocriete en disproportionele wijze moslims en gekleurde mensen vooral het doelwit van zijn, dus dat er dubbele standaarden worden gebruikt. Om de een of andere reden gelden er bepaalde regels voor gemarginaliseerde groepen, en andere regels voor de groepen die de macht hebben.
Wordt het tijd om ook blanke mannen te gaan profilen?

‘Mijn interview met MSNBC doet een conservatieve mediastorm ontbranden –  en legt Amerika’s dubbele standaard bloot’.

Gisteren, in een discussie op televisie over vuurwapengeweld en de schietpartij in Newtown, durfde ik een taboe te benoemen. Gedurende een gesprek in MSNBC’s ‘Up With Chris Hayes’ zei ik dat, omdat de meeste massaschietpartijen in Amerika door blanke mannen gepleegd worden, er waarschijnlijk politieke weerstand zou bestaan tegen initiatieven om de demografische groep waartoe deze moordenaars behoren te profilen. Ik suggereerde dat dat zo is omdat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gekleurde mensen of moslims, blanke mannen als een groep een dermate bevoorrechte positie bezetten in onze maatschappij, dat zij de enige groep zijn waarbij vermeden wordt er demografische profielen van op te stellen of op andere wijze er algemene statistische analyses op los te laten. In tegenstelling tot welke andere demografische groep dan ook lijken blanke mannen nooit een onderwerp van welke kritische discussie dan ook te mogen zijn, zelfs als er vele redenen zijn zo’n discussie wel degelijk eens te beginnen.

Ik maakte de opmerking als antwoord op Afgevaardigde James Langevin (Democraten) die suggereerde de Secret Service voor een dergelijke profiling in te zetten, en ik stelde me voor dat, omdat deze profiling blanke mannen tot doel zou hebben, de politieke reactie erop hetzelfde zou zijn als die van de Republikeinen op het rapport uit 2009 van de Homeland Security, dat gedeeltelijk over de dreiging van extreem-rechts terrorisme ging. Zoals u zich misschien herinnert beweerde diezelfde GOP [Grand Old Party, de Republikeinse Partij; red], die openlijk profiling – en demonisering –  van moslims steunt, dat het DHS-rapport onacceptabel was vanwege de focus op blanke, mannelijke terreurgroeperingen die als conservatieven gestereotypeerd (lees: op beledigende wijze geprofiled) werden.

Vanwege het doen van deze bewering werd ik al heel snel de gebeten hond van de dag in de rechtse media. Van de Daily Caller tot Fox News, tot Breitbart, tot Glenn Beck’s The Blaze, tot alle rechtse blogs en Twitter feeds die de informatie van die kanalen reproduceren, werd ik aangevallen vanwege het “injecteren van verdeeldheid zaaiende raciale politiek” in de post-Newtown discussie (dit is speciaal een gotspe van Breitbart – dezelfde website die verantwoordelijk was voor het construeren van het Shirley Sharrod fiasco).

De conservatieve reactie op mijn opmerking is echter het ware nieuws.

Kijk; elke objectieve toeschouwer zou moeten toegeven dat als de daders van deze schietpartijen voor het grootste deel bijvoorbeeld moslimnamen hadden, of Afro-Amerikanen waren, het land momenteel geen twijfel zou hebben over de oorzaken van dit geweld, en niet allerlei veelomvattende vragen zou stellen. Er zouden waarschijnlijk wel een paar vragen gesteld worden of oproepen tot bezinning gedaan worden, maar vooral zouden er rechttoe-rechtaan gedane verklaringen worden gedaan die de oorzaak respectievelijk bij islamitisch fundamentalisme of zwart nationalisme zouden leggen. Bovendien zouden we vrijwel zeker oproepen aan de overheid horen om de reeds op deze groepen gerichte profiling systemen te intensiveren.

Echter, omdat de daders van deze schietpartijen blanke mannen zijn, en niet tot etnische of religieuze minderheden behoren, praat niemand over het demografisch profilen van deze groep. De discussie gaat daarentegen over van alles, van wapenwetgeving tot geestelijke gezondheidszorg, tot geweld in de amusementsindustrie – over alles, behalve proberen te begrijpen waarom de moordenaars van zoveel massamoorden zulke typische groepskenmerken vertonen. Ondanks het feit dat er vele redenen zijn om dat aspect op zijn minst deel van de discussie uit te laten maken.

Het wijzen op deze dubbele standaarden is het intrappen van een open deur en als zodanig niet erg interessant. Echter, de verwoede pogingen om van die opmerkingen controversieel, krantekoppenveroorzakend nieuws te maken hebben de wanhoop van de conservatieve beweging blootgelegd – meer specifiek de wanhoop om hun Blanke Slachtoffermythologie in stand te kunnen houden.

Binnen deze mythologie kan de blanke man, als een demografische subgroep, nooit als dader gezien worden maar moet hij altijd als het ten onrechte vervolgde zwarte schaap geportretteerd worden. In deze mythologie is zelfs het verwijzen naar een onontkenbaar feit over hoe blanke voorrechten werken op politiek niveau (in dit geval, het tegenhouden van een overheidsgestuurd profilingsysteem voor mogelijke veiligheidsrisico’s, terwijl zulke systemen wel voor andere groepen bestaan) al gelijk aan het je schuldig maken aan zowel het “injecteren van verdeeldheid zaaiende raciale politiek” als het “de tegenstander als een racist afschilderen” – zelfs wanneer niemand het woord racist in de mond genomen heeft.

Kortom, als je binnen deze mythologie de waarheid vertelt over dubbele maatschappelijke standaarden – ongemakkelijke waarheden voor blanken – word je een doelwit voor de rechtse mediamachine.

Uiteraard wil ik niet pleiten voor het profilen van blanke mannen als demografische groep ter voorkoming van massamoorden, iets wat ik gisteren bij MSNBC óók al helemaal niet gedaan heb (en inderdaad, de kop op Glenn Beck’s website, The Blaze, is dan ook een categorische leugen omdat die beweert dat ik dat wél gedaan heb, ook al kun je op de MSNBC-video zien dat dat in de verste verte niet waar is). Immers, brede demografische profiling is niet alleen van een groteske bevooroordeeldheid in de manier waarop het grote groepen mensen stereotypeert, maar ook werkt het niet als veiligheidsmaatregel en draagt het het risico in zich alweer een nieuw. Big-Brotherachtig monster te worden (vooral als een wetgever voorstelt een quasi-militair apparaat als de Secret Service dat uit te laten voeren).

Maar ik zeg niet dat we de complexe discussie over de diversiteit aan kwesties (wapenwetgeving, geestelijke gezondheid, geweld in Hollywoodproducties etc.) in de nasleep van de tragedie in Connecticut uit de weg moeten gaan. Integendeel, ik denk dat het goed nieuws is dat deze genuanceerde gesprekken mogelijk zijn, in plaats van slechts simplistische oproepen voor strafmaatregelen tegen bepaalde demografische groepen te horen. En het is specifiek goed nieuws dat dit mogelijk blijkt ondanks de pogingen van pro-wapenextremisten de discussie te polarizeren.

Maar het punt is dat deze gematigde en genuanceerde discussies alleen maar plaatsvinden omdat het demografisch gezien allemaal blanke mannen betreft. Dat is de enige groep in Amerika die niet in algemene negatieve termen beschreven wordt (en die niet door de geheime diensten van de overheid geprofiled wordt), met als resultaat dat we in dat geval automatisch een zinnige en veel minder verhitte discussie erover voeren – een discussie die de daders als ontspoorde individuen behandelt, in plaats van als typische, en dus stereotypebevestigende, exemplaren van een demografische groep.

Alhoewel een dergelijke behandeling de norm voor alle burgers zou moeten zijn, maakt de dubbele standaard duidelijk dat het nog steeds een voorrecht is voor een select, blank gezelschap. Dat is de kern van mijn opmerking bij MSNBC geweest – en het is een dringend probleem, hoezeer de conservatieve mediamachine ook wil doen alsof het dat niet is.

Dit artikel verscheen eerder op Loonwatch
Vertaald door Laurent

3 gedachten over “Is het tijd om blanke mannen te gaan profilen?”

  1. Uit ervaring: in Nederland is het niet anders – men wordt eerst op de donkere, niet blonde uiterlijk beoordeeld en door politionele diensten aangemerkt.

    Wat denke je is de reden in eerste instantie dat Wilders heeft zich laten blonderen?

  2. @1 Ik heb het ook vertaald omdat het me inderdaad ook relevant leek voor de Nederlandse situatie.

Reacties zijn gesloten.