Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen – ten geleide

Op het moment dat ik dit schrijf, gaat er geen dag voorbij zonder dat de vluchtelingencrisis in de media besproken wordt. Gelijke tred houdend met de media-aandacht, nemen ook de aannames en vooroordelen over vluchtelingen en asielzoekers toe. Sommigen zijn ronduit xenofoob en verspreiden zich vooral via social media, anderen lijken neutraler en echoën vooral in de grote dagbladen en nieuwsprogramma’s. Deze publicatie tracht, aan de hand van cijfers en statistieken, deze mythes te ontmantelen.

vluchtelingen station macedoniëWat betreft de cijfers en statistieken, is het misschien goed om het volgende vooraf te vermelden: in mijn zoektocht op internet naar relevante cijfers heb ik twee groepen websites zoveel mogelijk vermeden. De eerste groep betreft overheidswebsites. Kennelijk vindt de overheid het een uitdaging om concrete cijfers op hun eigen websites zo onvindbaar mogelijk te maken. En als ik dan cijfers vond en ze vergeleek met andere bronnen, dan bleken ze vaak selectief – en daardoor gekleurd. De andere groep die ik niet in mijn bronnenonderzoek heb betrokken, betreft de groep van politiek gekleurde websites – van links tot rechts. De reden hiervoor is dat er bij deze sites vaak niet aan bronvermelding wordt gedaan en dat de inhoud over de interpretatie van de cijfers gaat, terwijl ik het belangrijk vind om de cijfers en statistieken te geven, zodat mensen zelf kunnen interpreteren en van daaruit zelf een mening kunnen vormen. Bij het gebruik van nieuwsmedia baseerde ik me niet slechts op de cijfers die in artikelen genoemd werden, maar zocht ik door naar de bronnen van die cijfers. Tenslotte komen veel van de cijfers van organisaties die statistieken bijhouden, zoals het Centraal Bureau voor Statistieken.

De bronnen staan vermeld en zijn controleerbaar. In de gevallen waarin ik cijfers van meerdere bronnen met elkaar heb gecombineerd, vermeld ik behalve de bronnen ook de manier waarop ik tot berekeningen ben gekomen.
Betekent deze zelfgekozen objectiviteit dan dat ik geen persoonlijke mening heb over de situatie van vluchtelingen in Nederland en hoe er in de (social) media op vluchtelingen wordt gereageerd? Natuurlijk heb ik wel een mening. Dat is de reden waarom ik dit publiceer.

(Deel 1 van een serie door onze makker Dhjana, dus wordt vervolgd…)