Tien successen BDS-boycot tegen bezetting Palestina in 2016

VN-resolutie 2334 zal de bezetting en kolonisering van Palestina door Israël niet direct stoppen. De impact op de publieke opinie in het buitenland is echter aanzienlijk, vooral de BDS-boycotcampagne krijgt hiermee de wind in de zeilen. In 2016 heeft de campagne echter reeds belangrijke overwinningen behaald. Dit zijn de tien voornaamste.

De BDS-campagne (Boycot-Divest-Sanction) tegen de kolonisering van Palestina en de apartheid in Israël begint meer en meer successen te boeken. Een aantal daarvan zijn nog symbolisch, maar duiden enerzijds op een groeiend bewustzijn bij de publieke opinie en anderzijds geven zij het publiek andere informatie op wat in de bezette gebieden gebeurt. Toch zijn er ook al een aantal zeer concrete economische gevolgen.

De recent in de VN-Veiligheidsraad goedgekeurde VN-Resolutie 2334 – dankzij de onthouding van de VS – heeft geen enkele directe impact op de bezetting en kolonisering van Palestina. De Israëlische regering is zich echter zeer bewust van de impact die ze zal hebben op de wereldwijde publieke opinie. De BDS-campagne zal door deze resolutie immers gelegitimeerd in zijn strijd voor een einde aan de bezetting, de ultieme voorwaarde voor het bereiken van een duurzame vrede.

De Israëlische regering poogt met gering succes de campagne te criminaliseren, onder meer door te pogen ze onder de noemer anti-semitisme te laten veroordelen. Meerdere regeringen hebben reeds verklaard dat daar geen sprake kan van zijn.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be