Thuisblijven is goed voor werkgelegenheid

Er worden minder luiers verwisseld in crèches
Zeker vijftig crèches balanceren op het randje van faillissement, zegt het Waarborgfonds Kinderopvang. De eerste helft van dit jaar gingen er al twintig kinderdagverblijven failliet, een stijging van 65 procent ten opzichte van vorig jaar. Door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag begin dit jaar zijn de opvangkosten flink gestegen. Een ouder met een modaal inkomen betaalde voor een kind dat twee dagen naar de crèche ging vorig jaar zo’n 420 euro per maand. In 2012 is dat 470 euro.

Gelukkig zijn we positief ingesteld volk
Zo te zien vinden reageerders in de Telegraaf de duurder wordende opvang helemaal niet zo slecht:

Goed voor de werkgelegenheid
“Als van elk echtpaar met kinderen een van de twee thuis blijft, dan krijg je ook veel meer werkgelegenheid.”

Alle vrouwen werken gesubsidieerd
“Waarom moet de regering betalen aan de creche om vrouwen te kunnen laten werken daar er een miljoen luie mensen thuis zitten die deze banen kunnen invullen.”

Werkloosheid is goed voor arbeidsmarkt
“Dit lijkt me geen enkel probleem. Door de toenemende werkloosheid hebben ouders weer prima de tijd om voor hun eigen kinderen te zorgen. Haalt ook nog eens een deel van de druk van de arbeidmarkt. Win-win situatie lijkt me.”

Pedofielen hoeven niet meer te solliciteren
“Nou dan is een groot deel van de pedofiele problemen snel opgelost, kunnen ze ook niet meer solliciteren.”

Creche-kinderen zijn overbodige kinderen
“Ik zou geen enkele reden weten waarom ik voor een medeburger zijn kindertjes moet betalen en hoe die ouders dit oplossen is hun probleem, wij moeten al te veel onnodige monden vullen.”

Gelukkig heeft God ingegrepen
“De massale werkeloosheid en de financiele afgrond zullen ons allemaal louteren. God heeft dit zo gewild en zijn instrumenten zijn het Kunduzakkoord: CDA, GroenLinks, VVD, VVD en D66.”

Elk nadeel hep zijn voordeel, zou Cruijff zeggen
Nu begint het me te dagen dat we dankzij Jolanda Sap en haar kunduzkornuiten ook van de files afkomen want we weten toch allemaal dat die worden veroorzaakt door de C2tjes van werkende vrouwen en dat op de fietspaden in Amsterdam het een stuk veiliger wordt omdat de bakfietsmoeders massaal hun overbodig statussymbool geketend aan de lantaarnpaal laten staan.