Thomas von der Dunk: ‘De sluipende privatisering van de staat’

De privatisering van overheidstaken neemt nog steeds toe. Er wordt zelfs gesproken over het privatiseren van gevangenissen. Een teken van de feodalisering van de samenleving.

Steeds duidelijker begint de moderne westerse samenleving weer karaktertrekken van de middeleeuwse Europese samenleving te vertonen: een toenemende feodalisering door de te ver doorgeschoten privatisering, resulterend in de geleidelijke ontbinding van de belangrijkste maatschappelijke verworvenheid van de laatste eeuwen: de staat. (Von der Dunk: ‘De sluipende privatisering van de staat’- Thomas von der Dunk, Volkskrant)

Thomas von der Dunk over privégevangenissen, rechters die belangen hebben in deze gevangenissen (dus tegen leegstand zijn) en huurlegers (Blackwater in Irak, enzo).

6 gedachten over “Thomas von der Dunk: ‘De sluipende privatisering van de staat’”

  1. ” …de massamedia draaien mee in het neofeodaal project voor de afschaffing van de sociaal-democratie.”

  2. “De economische elites in Europa en de rest van de wereld zijn niet dom. Ook zij kennen de geschiedenis. Afschaffen van de parlementaire democratie is geen optie meer. Militaire staatsgrepen evenmin, dat is trouwens niet ‘efficiënt’ gebleken. De democratie van zijn inhoud ontdoen is wel een mogelijkheid.”

  3. Hoe ik er ook over nadenk, ik blijf de term neofeodalisme een bedenkelijke vondst vinden. In het feodalisme was iedereen onderling verbonden met en onderling verantwoordelijk voor elkaar. Ik zou liever spreken van ‘oerkapitalisme’ (maar dat is voor sociaaldemocraten kennelijk problematisch).
    In het artikel van @2 worden precies de GIPS-landen plus VS & UK genoemd als landen waar nog veel ongelijkheid heerst. Maar er staat ook dat Bolivia, als nog behoorlijk feodaal land, de ellende juist van zich af heeft weten te schudden.

Reacties zijn gesloten.