This land is your land this land is my land

Waarom vluchten Eritreeërs. Omdat zij in hun land dienstplicht hebben, voor zowel mannen en vrouwen. Gelukkig is dat iets wat we in dit land niet meer hebben. Zij die daarvoor gestreden hebben, waren pacifisten (uiteraard), antimilitaristen, anarchisten en (gek genoeg) vrij strenge christenen. Wij mogen hen heel erg dankbaar zijn. Zonder hun strijd, waren wij nu ook dwangarbeid aan het uitvoeren. Zonder hen, zaten wij nu (onbetaald) door de hitte te zwoegen, tegen onze wil in, met een AK47. Om uiteindelijk ergens ingezet te worden, in een of andere woestijn, om de belangen van een vriend van Rutte te behartigen. En dat heet dan ‘vrede stichten’, in de taal van de domme massamens.

Eritreeërs zijn een goed voorbeeld geweest, in het kiezen voor jezelf, in plaats van voor ‘je land’. Zij hebben aan de rest van de wereld een goed voorbeeld gegeven. Als de staat je wil inzetten, als kanonnenvoer, dan ga je gewoon weg. Maakt niet uit waar naartoe. Drie plus drie is zes. Als de staat mij door de gehaktmolen wil malen, dan ben ik weg. Dit noemt rechts dan ‘linkse praatjes’ en ‘sentimenteel’ en ‘de redder uithangen’ en men komt met de flauwe uitspraak, dat ‘die vrouwen die de Afrikanen helpen, willen gewoon zo’n Afrikaanse man’ (al zou dat waar zijn, so what?) Nee, daar heeft het niets mee van doen, dat is allemaal onderbuikgevoel.

Ik heb geen zin om iets vóór vluchtelingen te doen, omdat ik een lui zwijn ben. Maar ik zou nooit iets tegen mensen doen, die min of meer in dezelfde situatie verkeren. (Vluchtelingen werden uitgebuit door de staat, wij worden uitgebuit door de staat). De vluchtelinge hier in de buurt kreeg een klein huisje, zo groot als een postzegel. Was zij in Eritrea gebleven, dan was zij nu opgeofferd, in een of andere oorlog, om macht, territorium, geld etc.

Wat is beter? Dat zij daar kapot geschoten wordt, of dat zij hier een klein huisje heeft? Daar moet je zelf maar over nadenken. Ik ga jou niet vertellen, wat jij moet vinden (maar jij vertelt mij wel, wat ik moet vinden).

Ja, maar de staat doet niets voor ons, zegt de FvD-aanhanger dan en wel iets voor hen. Natuurlijk doet de staat niets voor jou. De staat gaat uit van ‘de vrije markt’. De staat laat alles aan de huisbazen en patjepeeërs over, die de economie in handen hebben. Het geboefte, de beunhazen, de sjacheraars, de pooiers. Jij bent een westerse burger, jij moet ‘alles zelf doen’, volgens rechts. Zij zijn niet ‘een westerse burger’, zij hoeven dus niet alles zelf te doen (met zij, bedoel ik de refugiés). Zo ziet de staat dat. Ja, er is armoede in Nederland, natuurlijk. Maar de VVD geeft liever knuffels aan Afrika, dan dat men zich om haar ‘eigen’ bevolking zou druk maken. Waarom dan? Omdat men nooit zal toegeven, dat er armoede in Nederland is. Nederland is perfect, er is geen woningproblematiek, er is hier geen uitbuiting. Mens, erger je niet, zeggen ze ook altijd.

De foutieve aanname is dus, dat staten gemaakt zijn, om het jou naar de zin te maken. Wij zijn de generatie, die leefde onder het neoliberalisme. Wij hebben niets ervaren, van sociaal democratische politiek. Alles was altijd de wil van de bazen, gefaciliteerd, door een onbereikbare, corrupte staat. Deze staat en deze bazen,stonden mijlen ver van ons vandaan. Of jij jezelf nou links noemt, rechts noemt, dik noemt, dun noemt, wat dan ook. Dit is gewoon een glashard gegeven, waar men niet omheen kan.

Daarom is de opvang van vluchtelingen, dus iets wat we het beste zelf zouden moeten doen. Zodat er meer overleg zou zijn, waar men komt, hoe men daar komt, waarom men daar komt etc. Zodat er interactie zou zijn, tussen bevolking en refugiés, zonder tussenkomst van ‘de staat’.

De staat zegt nu: duizend refugiés komen in dit/dat dorp. Ja en dan hebben de mensen zoiets van, dat wordt ons opgedrongen. Natuurlijk, maar álles is je altijd opgedrongen, waarom valt het je nu dan pas op ? Toch zou het beter zijn, als refugiés en oorspronkelijke inwoners, samen in overleg zouden kunnen gaan. Zodat de onderklasse, los van de heersers, zichzelf zou kunnen organiseren. Ik weet het, dit is allemaal theorie, die ver van de werkelijkheid af staat. Maar die in praktijk niet van de werkelijkheid af zou hoeven staan.

Hoe mooi zou het zijn, als de refugees mét de Nederlandse jongeren, sámen hadden gekraakt? Want zij hebben geen huis en wij óók niet. Waarom slaan de twee groepen dan niet de handen ineen? We hebben dezelfde belangen, min of meer. Wij hoeven beide geen gouden bergen. Alleen de bazen willen dat, over onze ruggen. Helaas, is er weinig samenhang, tussen Afrika en Europa. De arbeidersklasse, denkt niet meer internationalistisch, zoals men wel deed, aan het begin van de socialistische beweging, in de negentiende eeuw. Een SP, maakt dit alleen maar erger, door nationalistische retoriek te vermengen, in haar verhaal. Nederland, voor de Nederlanders, eigenlijk een NVU uitspraak. Plat onderbuik populisme.

Refugees zijn welcome? Ja en toeristen ook en Amerikanen ook en Irakezen ook. Iedereen is welkom. Maak van de wereld, gewoon een soort Schiphol. Een stateloos, futuristische zone, waar alles bevolkingsgroepen samen komen. Een zone die niet van ‘een land’ is, maar die door alle mensen benut wordt. Een pluriforme, post-samenleving, is waar ik over fantaseer.