Thierry Baudet: ‘mensenrechten zijn maar lastig’

Zeg later niet: “Ich habe es nicht gewußt”. Thierry Baudet betoogt in de Tweede Kamer in een debat over de Verklaring van Marrakesh dat mensenrechten er niet toe doen. En – schrijnend – niemand van de aanwezige Kamerleden vindt het nodig daar iets over op te merken:


Ter illustratie van de minachting die Baudet en aanhang koesteren voor het leven van iedereen die niet lelieblank is: de FVD stemde als enige tegen een motie die de regering opdraagt zich in de VN-Veiligheidsraad in te spannen om sancties in te stellen tegen degenen die in Jemen uithongering inzetten als wapen tegen de burgerbevolking, een motie waar zelfs de PVV dus vóór stemde:


Baudet is een ordinaire fascist, bij wie het ontbreekt aan een functionerend geweten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor zijn achterban. Iedereen die dat nu nóg ontkent is op zijn best stuitend onnozel en op zijn slechtst een collaborateur.