Tenminste 16 doden nadat boot met migranten kapseist op Middellandse Zee

Tenminste 16 mensen zijn vandaag om het leven gekomen nadat een boot met vluchtelingen uit het Midden-Oosten kapseisde in de Egeïsche Zee. De boot probeerde vanuit Turkije Griekenland te bereiken. Drie mensen slaagden erin zwemmend het eiland Agathonissi te bereiken. Twee of drie mensen worden vermist en zijn waarschijnlijk ook verdronken.

De tragedie in de Egeïsche Zee komt twee jaar nadat Turkije en de EU een deal sloten over vluchtelingen. In ruil voor een flinke smak geld zegde Turkije toe vluchtelingen zoveel mogelijk tegen te zullen houden.

Puur getalsmatig gezien is de deal een groot succes, het aantal mensen dat probeerde illegaal de EU binnen te komen daalde in 2017 tot 204.700. In 2015 probeerden nog 1,8 miljoen mensen de EU te bereiken. Vooral in het oostelijke deel van het Middellandse Zee-gebied daalde het aantal migranten sterk, wat volgens Frontex vooral te ‘danken’ is aan de deal met Turkije.

Vanuit humanitair oogpunt is het allemaal wat minder succesvol: ook vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië, die eigenlijk asiel zouden moeten kunnen aanvragen, bereiken Europa niet meer.  In de deal met Turkije wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘economische’ vluchtelingen en politieke/oorlogsvluchtelingen. Mochten vluchtelingen vanuit Turkije Griekenland weten te bereiken, dan hoeft een evt. aanvraag tot politiek asiel niet in behandeling te worden genomen. Élke vluchteling kan per ommegaande naar Turkije teruggestuurd worden, ook al staat hem/haar bij terugkeer naar Syrië een gang naar de martelkamers van Assad te wachten.

Bron: Middle East Eye