Tekstberichten Secret Service en Homeland Security van 6 januari verdwenen

Toen mijn vriendin en ik met een neef van haar in Washington op bezoek waren, heb ik kunnen waarnemen dat de Secret Service in auto’s rondrijdt met daarop in levensgrote gouden letters de tekst SECRET SERVICE. Niet erg secret dus, maar wel heel behulpzaam. Wij waren namelijk op zoek naar de dichtstbijzijnde diner voor een ontbijt, en toen liep die neef doodgemoedereerd naar een van hun auto’s toe om de weg te vragen naar de dichtstbijzijnde diner, alsof het slechts zo’n stel verder niets de doen hebbende BOA’s was. Hij werd uiterst vriendelijk te woord gestaan.

Eén van de belangrijkste taken van de Secret Service is het beveiligen van regeringsfunctionarissen en hun familie. Tevens worden ex-presidenten en hun familie door hen beveiligd. In de negentiende eeuw werd deze – eerste Amerikaanse – veiligheidsdienst specifiek opgericht om valsemunterij tegen te gaan, en voor lange tijd ressorteerde deze dienst dan ook onder de Treasury, het Ministerie van Financiën. Op zeker moment is deze echter verhuisd naar de Department of Homeland Security (DHS), een ministerie dat in de nasleep van de aanslag op het World Trade Center the New York in het leven werd geroepen.

Twee weken geleden bleek er bij het onderzoek van de 6 januaricommissie dat er tekstberichten van diezelfde Secret Service verwijderd zijn, precies die van 6 januari 2021 en de dagen daar omheen. Dit zou het gevolg zijn geweest van een geplande migratie van iPhones. Aanvankelijk beweerde men dat deze niet meer terug te vinden waren. Dat is om te beginnen al uiterst verdacht natuurlijk, in deze tijd waarin àlles dat digitaal is nagenoeg onverwijderbaar is. Bovendien is het volgens analist Glenn Kirschner bij uitstek de Secret Service, nog meer dan de FBI, die experts zijn in het terugvinden van verwijderde berichten. Als US Attorney ging hij altijd juist bij hèn te rade als er berichten teruggevonden moesten worden.

Bovendien was de Secret Service gewaarschuwd door het Congres berichten niet te verwijderen, waarná men alsnog tot migratie, blijkbaar zonder backups, overging:

“Congress informed the Secret Service it needed to preserve and produce documents related to January 6 on January 16, 2021, and again on January 25, 2021, for four different committees who were investigating what happened, according to the source. The Secret Service migration did not start until the January 27, 2021.” (CNN)

Het is natuurlijk onbestaanbaar dat een dienst als de Secret Service geen uiterst zorgvuldige procedures zou hebben om dergelijke migraties veilig en met degelijke backups uit te voeren, niemand gelooft dat. Maar het gaat nog verder.

Inspector General Joseph Cuffari (de Inspector General van een departement is degene verantwoordelijk voor het bewaken van de correcte procedures op dat departement) wist al in februari 2021 dat er tekstberichten van de Secret Service verdwenen waren, maar heeft dat pas kortgeleden aan de 6 januaricommissie laten weten.

Nog opmerkelijker is dat alhoewel hij aanvankelijk opdracht gaf deze berichten alsnog te achterhalen hij daar later op terug kwam, en die speurtocht stopte:

“In early February, after learning that the Secret Service’s text messages had been erased as part of a migration to new devices, staff at Inspector General Joseph V. Cuffari’s office planned to contact all DHS agencies offering to have data specialists help retrieve messages from their phones, according to two government whistleblowers who provided reports to Congress.

But later that month, Cuffari’s office decided it would not collect or review any agency phones, according to three people briefed on the decision”.
(…)

“A former senior executive at the inspector general’s office who left the agency this year said Cuffari’s office instructed the executive to call the agency’s top forensic expert on a Saturday early this year to tell him to “stand down” on pursuing the forensics work for the Secret Service’s phones”
(…)

“That was done at the direction of the inspector general’s front office,” the former senior executive said, speaking on the condition of anonymity because they are no longer at the office.(Washington Post)

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, blijken er ook tekstberichten van Acting Homeland Security Secretary * van de DHS, Chad Wolf en diens Deputy Homeland Security Secretary Ken Cuccinelli verdwenen te zijn van rond 6 januari 2021. Ook dit heeft Cuffari pas veel later aan de commissie laten weten.

De 6 januaricommissie wil nu dat Cuffari aftreedt, omdat hij duidelijk niet te vertrouwen blijkt te zijn. Dit lijkt allemaal véél te toevallig.

“Cuffari opened a criminal investigation into the Secret Service’s missing text messages this month, one of dozens of inquiries his office does as part of its work overseeing the Department of Homeland Security, the nation’s third-largest agency. Many, including Democrats in Congress, viewed the timing and motive for the inquiry with suspicion, as Cuffari had not pushed to probe the fact that the records were deleted when he first learned of it months earlier.” (Washington Post)

Ik persoonlijk begrijp niet waarom niet alle leidinggevende ambtenaren die door Trump aangesteld waren, zoals Wolf, Cuccinelli en Cuffari, op 7 januari 2021 ontslagen zijn. Niet dat dat nu een standaardpraktijk zou moeten zijn bij het aantreden van een nieuwe president, maar wel in het geval van een totaal corrupt en crimineel exemplaar als Donald Trump.

(Afbeelding: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27751977)

* (Trump had veel acting functionarissen, want die hoeven niet door de Senaat beëdigd te worden. Deze Wolf is echter langer dan toegestaan in die functie gebleven. Maar zoals blijkbaar gebruikelijk is, is daar in hogere regeringskringen niks tegen te doen in Amerika, een nalatigheid die Trump ten overvloede duidelijk heeft gemaakt)