Te veel patiënten met psychische aandoening in de Wlz, vindt VWS

Er doen te veel instromers – het is niet de bedoeling dat duidelijk wordt dat het over MENSEN gaat, zie ook het gebruikelijke “instroom” – beroep op de Wet langdurige zorg.
Er moet dus drastisch worden verlaagd.
Rutte IV marcheert door.

De instroom van patiënten met psychische aandoeningen in de Wet langdurige zorg (Wlz) is te groot en moet drastisch worden verlaagd. Zo nodig worden financiële maatregelen getroffen tegen partijen als gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders.

Dat stellen minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindslieden sluit de te grote instroom in de Wlz niet aan bij herstelgerichte zorg en ondersteuning die zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving wordt geboden. Ook staat hierdoor volgens de minister en de staatssecretaris de houdbaarheid van de zorg in de Wlz onder druk, zowel financieel als personeel.

– Lees verder bij Medisch Contact

– Uitgelichte afbeelding: Door LOC Waardevolle zorg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123894040