Onderstroom: Oorspronkelijke accumulatie

Groei door onteigening

Gebruik overtollig kapitaal in oude sectoren

Nieuwe bestemmingen voor overtollig kapitaal

Schatvorming

Wat te doen met overtollig kapitaal?

Hoe kapitaal in de geldvorm terugvloeit

Waarde, prijs en winst

De productie van de meerwaarde