Succes voor BDS: Pensioenfonds PGGM trekt investeringen terug uit vijf Israelische banken

Een nieuw succes aan het BDS-front: PGGM, een van de grootste Nederlandse pensioenfondsen met een geïnvesteerd vermogen van ongeveer 150 miljard euro, heeft zijn investeringen teruggetrokken uit vijf Israëlische banken, omdat zij diensten verlenen aan de Israëlische nederzettingen in bezet gebied, meldt Haaretz.
Volgens de krant heeft PGGM die beslissing genomen op grond van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 (de uitspraak over ´´de Muur´´). Daarin stond dat de nederzettingen illegaal zijn en een schending inhouden van artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève. Dit artikel verbiedt het bezettende land om ´´delen van zijn eigen bevolking te deporteren of over te brengen naar het gebied dat het bezet´´.

PGGM had de banken over deze uitspraak benaderd en gevraagd of zij hun activiteiten ten behoeve van de nederzettingen zouden kunnen staken, maar volgens Haaretz kreeg het pensioenfonds het antwoord dat de banken onder de Israëlische wet niet gerechtigd zijn op te houden diensten te verlenen aan de nederzettingen of bedrijven of instituties die werken voor de nederzettingen. En volgens Haaretz, voegden zij eraan toe dat het gezien de manier waarop de banken werken, ook niet eens mogelijk zou zijn.(lees verder bij abupessoptimist)