Studiecentrum van Severen dweept openlijk met fascisme

Opnieuw staat een N-VA’er in het oog van een mediastorm. Na Francken, Jambon en Weyts is het de beurt aan Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem. Reden voor de controverse? Degroote verzorgt het welkomstwoord op het colloquium Joris van Severen dat zaterdag 25 oktober plaatsvindt in Wakken, een deelgemeente van Dentergem. Na het colloquium wordt een drankje op kosten van de gemeente geserveerd.

Joris van Severen is een erg omstreden figuur. In oktober 1931 richtte hij het Verdinaso op. Het Verdinaso – een afkorting voor Verbond der Dietsche Nationaal Solidaristen – was een fascistische organisatie die streefde naar een verenigd Dietschland.

Het Verdinaso had veel kenmerken gemeen met het Duitse nationaalsocialisme. Net als het nationaalsocialisme keerde het Verdinaso zich tegen de parlementaire democratie, het liberalisme en het socialisme. In plaats daarvan wou het Verdinaso een corporatistisch gestructureerd bewind, naar het model van onder meer Mussolini. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be