Studenten in Zuid-Afrika eisen afschaffing collegegeld

Het Afrikaans Nationaal Congres, links en (bij verstandig) rechts geliefd, heeft zich bij het historisch compromis dat een einde maakte aan de apartheid geheel overgegeven aan de neoliberale politiek. Bij een groot deel van de bevolking is het geduld echt wel aan het opraken. Bijvoorbeeld in de sloppenwijken waar collectief huur geweigerd wordt. En dezer dagen uitgebreide acties aan de universiteiten: tegen koloniale symbolen, zoals het standbeeld van de Engelse slachter Cecil Rhodes op het terrein van de universiteit van Kaapstad.
En de verwijdering van dit beeld heeft de beweging vleugels gegeven: het afschaffen van het collegegeld is nu de eis waarmee de universiteiten van Kaapstad en Witwatersrand inmiddels stilgelegd worden. Een onderzoekscommissie zou bezien of het collegegeld misschien niet verder verhoogd zou worden, en inmiddels heeft zij besloten dat dit wel mag gebeuren.

De protesterende studenten eisen echter afschaffing van het collegegeld, dat enorme drempels opwerpt voor de armen die ook in het zogenaamd nieuwe Zuid-Afrika een kleur hebben.

Meer nieuws hier.