Storm in Duinkerke

In Duinkerke is het Franse Artsen zonder grenzen (MSF) begonnen met de bouw van een tentenkamp om de daar aanwezige vluchtelingen een beter onderkomen te bezorgen.
Groot Brittannië verhindert dat vluchtelingen die gestrand zijn in Duinkerke een beroep kunnen doen op hun (mogelijk) recht op verblijf in Engeland. Frankrijk schildert deze groep mensen af als illegaal, crimineel en gevaarlijk en steekt geen vinger uit. Alle hulp die deze vluchtelingen ontvangen komt van burger-vrijwilligers.

Dit tentenkamp van MSF is de hoop van velen op een warm en droog onderkomen. De bouw van dit kamp is volledig op initiatief en op kosten van MSF en de gemeente Grande-Synthe. Door een storm afgelopen dinsdagochtend is een groot deel van de tenten ingestort.
Dit leidt gelukkig niet tot ernstige vertraging van de bouw. Verwacht wordt dat het kamp, gelegen langs de A16, operationeel kan zijn in het begin van maart.  Het zal onderdak kunnen bieden aan 2.500 mensen.