Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet!

Steeds meer mensen vallen buiten de boot in ons welvarende land. Dat is tijdens de coronacrisis wel duidelijk geworden. Zij moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. De kostendelersnorm, die nu vijf jaar bestaat, maakt dat nog meer mensen naar de voedselbank moeten. Want als je met meer mensen in één huis woont, krijg je flink minder bijstand.

Het gevolg: ellende, armoede en meer daklozen. Want als een vriend vraagt om onderdak, en diegene heeft een bijstandsuitkering, dan wordt daarop gekort. Ouders moeten soms noodgedwongen hun meerderjarige kinderen uit huis zetten zodat ze niet meer gekort worden op hun uitkering. Ook zorgbehoevende ouderen die het liefst bij hun kinderen willen wonen, en chronisch zieken en mensen met een beperking die een gezamenlijk huishouden voeren worden op deze manier financieel gestraft (mantelzorgboete).

De kostendelersnorm levert veel ellende op. De maatschappelijke kosten wegen niet op tegen de baten. Daarvoor hebben veel instanties al gewaarschuwd. Gemeenten kunnen van de kostendelersnorm afwijken, maar doen dit nauwelijks. Het kabinet doet niets meer dan een vage handreiking over de schutting van de gemeenten heen kieperen en een onderzoek instellen. Dat lost nu niets op!

Wij roepen de Tweede Kamer daarom op om de kostendelersnorm te schrappen uit de wet om de toenemende armoede en dakloosheid te bestrijden. 

Teken hier

– Uitgelichte afbeelding: Door Setreset – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14980880