Steungroep streeft via petitie naar verblijfsrecht voor alle LHBT vluchtelingen

Onder de hashtag #nietgaygenoeg voert de steungroep LGBT Asylum Support campagne voor een geschillencommissie waar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) vluchtelingen een beroep op kunnen doen als de IND hun asielaanvraag heeft afgewezen. De steungroep voor LHBT vluchtelingen heeft daartoe een petitie opgesteld die op 26 juni aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Volgens de tekst van de petitie worden door de “IND momenteel erg veel asielaanvragen van LHBT asielzoekers afgewezen op basis van summiere en vage argumenten. Na de door de IND genomen beslissing volgt er een erg lange weg van talloze rechtszaken die niet alleen kostbaar zijn maar ook een uitputtingsslag voor kwetsbare asielzoekers. De IND wijkt vrijwel niet af van een genomen beslissing, hoe gay de asielzoeker ook is.”

Het blijft natuurlijk een beetje vreemd dat andere mensen gaan beoordelen of iemand wel “echt” homo, lesbisch, bi of trans is, ook in het geval van een “geschillencommissie” die bestaat uit “gedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen”. Hoe kan iemand een oordeel vellen over iets dat zo persoonlijk is als seksualiteit of gender, en dat zo divers is in beleving en uiting? Wat zijn daarvoor “objectieve” criteria? Wanneer zal zo’n commissie zeggen dat iemand niet voldoet? En wordt die commissie daarmee dan ook niet onderdeel van het migratiebeheersingsbeleid van de Nederlandse staat, en dus medeverantwoordelijk voor opsluiting en uitzetting van de vluchtelingen die niet als “voldoende gay” worden beschouwd?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak