Sterk ijkpunt voor debat over klimaatverandering

Over klimaatverandering is weer eens een nieuw boek verschenen. In het Zweeds door ene Gösta Pettersson. Afgaande op de recensie lijkt het een boek van een klimaatscepticus. Soit, daarvan kun je denken wat je wilt. Er zijn al honderden boeken over het onderwerp gepubliceerd. Nog meer klimaatscepticisme zal nauwelijks invloed op het debat hebben. Maar deze Pettersson maakt een opmerking die hout snijdt.

Pettersson merkt op dat een CO2–gehalte dat optimaal zou zijn voor plantaardig en dierlijk leven ongeveer driemaal zo hoog zou zijn als het huidige.
(DDS)

U kunt zijn boek integraal in het Zweeds hier lezen.

Tot nog toe gaat de discussie over de gevolgen voornamelijk over smeltende poolkappen, verdwijnende ijsberen en overstromingen van laaggelegen gebieden. Die veranderingen zijn vervelend. Maar bij alle veranderingen geldt: elk nadeel heb z’n voordeel. Pettersson plaatst de veranderingen in een duidelijk referentiekader: Wat is het optimale klimaat voor plantaardig en dierlijk leven? Is dat wellicht een klimaat waarin reusachtige dinosauriërs tot ontwikkeling konden komen?

8 gedachten over “Sterk ijkpunt voor debat over klimaatverandering”

 1. Eerst mijn excuses dat ik geen Sweeds kan om de bronnen te raadplegen.

  Daartegen heb ik van andere bronnen vernomen dat men in Frankrijk heeft een rapport klaar en tot nu toe geheim gehouden over de walgelijke oliefracking. Gezien het feit dat de Franse wetgever heeft wegens de monstrueuze schadelijke uitwerkingen het traditionele oliefracking verboden, heeft het olielobby met oog op lucratieve winsten een alternatieve methode voor oliefracking ontwikkeld die de publiek tevreden moet stellen met deze laatste trend waanzinnige winsten maken.

  Wat blikt nu? Dat men de schadelijke gevolgen voor het milieu en mens van deze “nieuwe” methode – fluorpropan fracking genoemd – steeds tot nu toe geheim heeft willen houden om de Franse Groenen niet echt boos te maken voor de aankomende verkiezingen.

  Praktisch voorbeeld hoe de “transparantie” van de politiek in werkelijkheid niet aanwezig zijn.
  Gelukkig zijn er mensen in Frankrijk die deze lobbyistische politieke “geheimen” niet meer willen dulden.

 2. Het betreft hier een officiële nieuws van de Franse radio uitgezonden in het 8:00 uur nieuwsjournaal.
  Zodra ik de tijd krijg om tussendoor in de pers te zoeken zal ik het plaatsen.

 3. Sjaak, de titel zegt al genoeg: ‘Falsk Alarm’. Heb je een link naar de boekbespreking? Petterson is chemist analyst met specialisatie in photosynthese. Hij heeft jaren lang gezwegen, want hij had geleerd: “Tala är silver, tiga är guld”.

  Maar nu vindt hij het genoeg: IPCC’s leidende ideoloog verklaarde in 1989 reeds dat hij het een ethische verplichting vond om de alarmerende boodschap (van GW) uit te dragen door middel van angst aanjagen, simplificaties, twijfel zaaien en door zichzelf toe te laten om oneerlijk te zijn tegen beter weten in.

  IPCC:s ledande ideolog Stephen Schneider förklarade redan 1989 att han kände en etisk förpliktelse att främja det alarmistiska budskapet genom att skrämmas, överförenkla, dölja tvivel och tillåta sig och andra att vara oärliga efter eget skön.

  Het boek en de argumenten zien er verder goed onderbouwd uit. Ik ga ook eens kijken wat hij over de ijstijden te zeggen heeft.

 4. @Leo,

  Met de recensie bedoel ik de bespreking van Dick Thoenes op DDS.

  Of het klimaat opwarmt of niet, het is belangrijk een ijkpunt te hebben in de vorm van een optimaal klimaat. Dan kunnen we beoordelen of we daar naartoe bewegen of ons er daarentegen verder van verwijderen.

 5. De vraag is niet “wat is het optimale klimaat?”, maar “aan welk klimaat is onze maatschappij het best aangepast?” en dat is in de meeste gevallen het huidige klimaat. Denk alleen maar aan de zeespiegel, die langzaam maar zeker mee stijgt met de door broeikasgassen veroorzaakte opwarming.

  Op zoek naar klimaatinformatie? Neem vooral een goede bullshitdetector mee (bijv http://klimaatverandering.wordpress.com/wie-heeft-gelijk/ )

 6. @Bart,

  “Aan welk klimaat is onze maatschappij het best aangepast?”

  Dat is een conservatieve gedachtegang. Ik vind die gevaarlijk. Dat houdt in beginsel in dat alle maatschappelijke veranderingen onwelkom zijn, want die vergen weer nieuwe aanpassingen.

Reacties zijn gesloten.