Stemmingmakerij: “het groenste Kabinet ooit”

Iedere dinsdag stemt de Kamer over tientallen moties, de meeste daarvan worden afgewezen en daarna hoort u er nooit meer iets van. Dat is zonde aangezien stemgedrag van politieke partijen veel meer zegt dan mooie beloftes die ze sowieso gaan breken. Daarom fietst Stemmingmakerij graag met u langs een wekelijkse bloemlezing. Met andere woorden; we’re back, bitches!

We beginnen met een coup. Eentje die godbetert met algemene stemmen aangenomen is. “Voorziening in het bestuur van het openbaarlichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Wassenaar, 2 februari 2018 Willem-Alexander.”

Bevelen, Godes heilige bescherming, donder eens op! Wat is dit voor poppenkast? Sint Eustatius heeft minder inwoners dan mijn wijk. Hun gemeenteraad telt 5 leden die alle 5 nog niet een kwart van een bijstandsuitkering uitgekeerd krijgen. Wanbestuur? Verwaarlozing? Daar heb je het zelf naar gemaakt, Rutte. En jij ook, WimLex. Met je Godes heilige bescherming. 80% van de bevolking op dat eiland wil onze bemoeienis niet. Dit besluit gaat dus fantastisch vallen. Maar niet heus.

Het is net alsof het weer 1970 is en de regering Finsterwolde aanpakt wegens te links. En de hele Kamer stemt daar dus voor.

Volgende onderwerp. Er zit asbest in talkpoeder en de Kamer vindt dat helemaal prima. Niks meer aan doen. Brandblussers zijn ook kankerverwekkend. Dat is prima. Niks aan veranderen.

Teflon an sich schijnt niet al te best te zijn voor je gezondheid maar het productieproces van teflon is pas echt vervuilend. Dat moet natuurlijk blijven doorgaan.

Vervolgens krijgen we absoluut het verkeerd soort feminisme. FULL STOP! Dienstplicht is geen emancipatie. Lichamen opeisen als kanonnenvoer is nog erger dan die donorwet van D66. Onbegrijpelijk dat de Partij voor de Dieren wel tegen de Pia-wet is en niet tegen de wet op het kanonnenvoer.

Vervolgens gebeurt er iets raars. Heel de Kamer verankert bronbescherming in de wet en alleen de PVV en GroenLinks stemmen tegen evaluatie van die wet. Waarom zou je bronbescherming niet willen evalueren, Jesse Klaver?

Volgende motie! D66 verzoekt de Kamer of er in scholen alsjeblieft rekening gehouden kan worden met mensen die niet al te best ter been zijn. Alleen de “populisten” en de “kutpartij” waar zij zogenaamd het meest een hekel aan hebben stemmen tegen.

Vervolgens gaat Schorem voor Demagogie nog een stapje verder.

En daarna wordt het raar. De ChristenUnie is tegen de vlokkentest, de ChristenUnie is ook tegen vruchtwaterpunctie maar de ChristenUnie is tegelijkertijd tegen stemrecht voor verstandelijk gehandicapte mensen die je wat hen betreft absoluut niet mag aborteren.

RAAR!

Maar niet minder raar dan dit. Het Kabinet is tegen planning van beleidsprocessen.

Het Kabinet is tegen samenhangend beleid.

Dit is om te janken zo triest. Vrijwel niemand in de Kamer wil weten dat we echt een gigantisch mestoverschot hebben.

Biologische boeren gaan onder de bus zoals deze website al in 2016 wist aan te kondigen.

En daarna werd het nog erger.

De Tweede Kamer heeft in alle wijsheid besloten om tegen gigantisch dierenleed te stemmen. Dat is geen prestatie van de fascisten die toevallig een keer een goede mening hadden want die kunnen allemaal stikken maar het is wel een aanklacht tegen een zogenaamd redelijke partij als D66. Fuck off.