Stemmingmakerij: de Kamer ontketent een oorlog tegen de kerstgedachte

Dinsdags stemt de Kamer over tientallen moties, de meesten daarvan worden verworpen en daarna hoort u er nooit weer iets van omdat de media er hooguit bij uitzondering aan besteden. Dat is zonde omdat stemgedrag meer zegt over de intenties van de partijen dan hun verkiezingsprogramma’s. Vandaar dat Vileine Meedogenloos wekelijks een bloemlezing van het stemgedrag in de Kamer presenteert met daarbij de gebruikelijke disclaimer dat dit een opiniërende rubriek betreft.

Oorlog tegen kerst

21 December, de kortste dag van het jaar, de dag dat Vileine loslaat *snif* en de dag van de laatste stemmingen voor het kerstreces. De Kamer greep die gelegenheid te baat om een ware oorlog tegen de kerstgedachte te ontketenen. Een kleine 500 in Nederland opgegroeide kinderen dreigt de kerst niet te gaan halen. En als ze dat wel doen dan is het waarschijnlijk de laatste keer dat ze kerst (in Nederland) meemaken. (Moties één, twee en drie.)

De ChristenUnie en D66, die eerder voor het kinderpardon streden, hebben die strijd opgegeven omdat het Kabinet beloofd heeft dat het beoordelings- en uitzettingsbeleid allemaal zeer zorgvuldig zullen plaatsvinden. Wat beloftes waard zijn, leest u hier. Een Syrisch gezin bestaande uit een moeder en drie kinderen werd van bed gelicht en dreigde te worden uitgezet naar Iran. Dat ze nog nooit in Iran geweest zijn en de taal niet spreken, deed niet ter zake tijdens de zeer zorgvuldige afweging. Alleen nadat er in de media aandacht werd besteed aan de toch wel “curieuze uitzetting” is de deportatie op het laatste nippertje opgeschort.

Mocht u nou een “gewone Nederlander” zijn die de kerstgedachte wel een warm hart toedraagt, teken dan de petitie. #zezijnalthuis

Wekelijkse blokje knetterrechts

50Plus wordt door vooraanstaande politicologen als links geduid, nou kun je daar al twijfels bij hebben omdat Henk Krol het liever opneemt voor mensen met behoorlijke aanvullende pensioenen door hen af te schilderen als zielige AOW’ers met alleen een klein pensioen, maar als je ziet hoe 50Plus stemt wanneer het asielrecht betreft dan kun je gerust concluderen dat 50Plus rechts, zo niet knetterrechts is.

Waar het Kabinet het asielrecht uitkleedt door pas na afwijzing van de asielaanvraag rechtsbijstand toe te kennen, stemt 50Plus met de engnekken mee die herhaalde aanvragen onmogelijk willen maken.

De Libische kustwacht beschiet bootjes met vluchtelingen en daar blijft het niet bij. Als de bootjes eenmaal teruggesleept zijn dan volgt er mensonwaardige detentie, marteling, afpersing of zelfs slavernij. Wij betalen dat, het is allemaal een rechtstreeks gevolg van het besluit om Qadhafi af te zetten en van het Europees asielbeleid, of eigenlijk het gebrek daaraan. Zullen we om te beginnen eens ophouden met die kustwacht te financieren?

Markuszower van de Mossad

In 2010 werd Gidi “verachtelijke joodjes werden gewoon de shul (synagoge) uitgeplukt en uit het shtetl (dorp) geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden ze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden” Markuszower van de PVV-kieslijst voor de Eerste Kamer geschrapt nadat de AIVD waarschuwde dat hij de integriteit van Nederland in gevaar zou brengen als politicus. Trouw was destijds op zoek naar “hedendaags fundamentalisme” en interviewde hem daarom.

In 2017 zit Markuszower niet alleen in de Kamer, hij bemoeit zich ook met de kieslijsten en hij bewijst vrijwel wekelijks het gelijk van de AIVD. Deze week kwam hij met een motie om airco’s uit gevangenissen te slopen en ze in verzorgingshuizen en ziekenhuizen te plaatsen (dat is niet mogelijk, airco’s zijn maatwerk) en hij wil de grondwet afschaffen in de gevangenis (dat brengt de integriteit van Nederland dus in gevaar).

Er was wel een opmerkelijke discrepantie, de PVV stemt er mee in dat werken in een gevangenis zwaar is. Hoe verhoudt zich dat tot het verwijderen van airco’s? Geen journalist die het gaat vragen. Die houden zich immers toch niet bezig met stemgedrag.

Afknapper van de week

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ondanks mijn nogal getroebleerde relatie met de lokale SP (waar ik raadslid voor geweest ben) overwoog ik op hen te gaan stemmen. Nu blijkt dat de SP van mening is dat sadisten me naar hartenlust mogen taseren als ik onverhoopt weer met de GGZ in aanraking kom, kan de lokale variant van Jan Marijnissen dat wel vergeten natuurlijk.

So you think you can populisme?

Sinds jaar en dag krijgen we te horen dat partijen op de uiterste rechterflank “populistisch” zijn. Dat zou betekenen dat ze kant van “het volk” kiezen en niet de kant van een “kutpartij” (dixit Thierry Baudet) als de VVD die we onomwonden de elite kunnen noemen omdat Mark Rutte nu zijn derde Kabinet leidt dat gesteund wordt door het CDA. Laten we eens kijken hoe zich dat dan vertaalt in het stemgedrag.

O fuck, dat valt tegen!

En dat ook!

Maar goed, dat betrof werkloos tuig, laten we eens zien of de “populisten” zich bekommeren om de rug van pakketbezorgers die geacht worden om 200 pakketten per dag af te leveren. Wat? Geen tillimiet van 23 kilo per pakket? Geen recht op een steekkar? Tering. Populisten van niks.

Nou ja zeg! Hadden de media ons de afgelopen tig jaar niet kunnen vertellen wat de “populisten” eigenlijk stemmen en hoe dat uitpakt voor zeg een Henk en Ingrid?

Nog eentje dan, daarna sluiten we het blokje vermeende populisten. Fuck je kinderen die honger hebben btw.

De grajesteit en de hobbyjacht

Ieder jaar zijn de Kroondomeinen van 15 september tot 25 december gesloten zodat de koning daar eens lekker rond kan banjeren om dieren dood te schieten zonder dat iemand het ziet. De SP probeert daar al sinds 1999 een stokje voor te steken. Tijdens de laatste stemming van het parlementaire jaar had dat gekund, D66 brak met de coalitie en stemde voor de motie van de PvdD. Daarmee waren 63 zetels binnen, met die van de SP erbij zouden het er 77 zijn geweest…

Bij het volgende voorstel van de PvdD om het jachtbudget, de grajesteit mag 711.000€ per jaar verschieten, liepen de hazen weer net andersom. Het voorstel om dat geld aan natuurbeheer te besteden werd daardoor eveneens verworpen.

Stem op een vrouw

De smoes van Rutte luidde dat de VVD voor kwaliteit ging. Daarom levert de VVD weinig vrouwen voor zowel de kieslijst als het Kabinet. Die smoes is hierbij gelogenstraft. Het percentage vrouwen in de Kamer bedraagt 35,3%. In de top tien van meest effectieve Kamerleden bestaat 60% uit vrouwen.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.