Stemmen van #Bungehuisbezet

Nu is het nog bezet, en klaarblijkelijk blijft men tot men er uitgerost wordt op last van Huib de Jong, Louise Gunning, Dymph van den Boomen en Hans Amman, het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam: het Bungehuis. Vergelijk deze mensen met deze: