Staking voor pensioen op 66 jaar gefundeerd

Zesenzestig minuten was het openbaar vervoer op maandagochtend in staking. De stakingseis luidt dat de pensioenleeftijd gelimiteerd moet worden tot 66 jaar voor zware beroepen. Deze eis is meer dan terecht.

Drie jaar geleden heb ik in Doe zwaar werk en ga gauw dood een bericht gewijd aan een onderzoek van Bastian Ravesteijn over zwaar werk na het vijftigste levensjaar. Dat stelt dat een jaar zwaar werk staat gelijk aan 16 maanden ouder worden, dus 4 maanden extra veroudering per jaar. Werken tot je 66ste betekent 16 x 4 maanden oftewel 5 jaar en 4 maanden extra.

Hoewel we gemiddeld gezonder zijn en langer blijven leven, versluiert dat gemiddelde de enorme verschillen in werkbelasting. Ravensteijns onderzoek toont aan dat de klachten van de beroepsgroepen met zwaar werk gefundeerd zijn. Zijn studie is heel sprekend maar is er slechts één van vele. Zo heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde gewaarschuwd dat veel mensen na hun 65ste fysiek niet in staat zijn nog door te werken. Kraakbeen is bijvoorbeeld op een bepaald moment gewoon versleten en dat herstelt niet.