Wij zijn overgeleverd aan de spullenbazen van de kredietcrisis en een stelletje onbenullen in Den Haag

We hebben om de crisis te bestrijden nieuwe lui in topfuncties nodig, een beter plan en een andere benadering

De Mad Max beelden uit Tripoli hebben onze aandacht er een beetje van afgeleid maar we balanceren nog steeds op de rand van de economische afgrond.

Afgelopen zaterdag stond er in NRC Handelsblad een groot interview met de bankiers Jan de Ruiter en Jeroen Kremers, die als door de wol geverfde deskundigen worden opgevoerd. De kop boven het artikel vat hun wijsheid gecondenseerd samen: “Schuld op schuld of schuld, het kan niet meer”. Zij roepen op tot een nieuwe schuldmoraal.

Beide heren werken voor de Royal Bank of Scotland, een van de hoofrolspelers in de kredietcrisis.

Kremers en de Ruiter waren spullenbazen op de schuldenkermis die ze nu als zwartekousendominees van de financiële degelijkheid veroordelen. Ze durven ons nu de les te lezen.

Zulke koppen wil ik in topfuncties niet meer zien als ik offers moet brengen om een crisis te bezweren die ik niet heb opgeroepen.

Dat is punt één in het kader van “Voor niets gaat de zon op”. Om het plechtig te zeggen: het Nederlandse volk dient alleen tot het brengen van offers bereid te zijn als de stuurlui niet dezelfde zijn die ons met hun stuurmanskunst op de financiële klippen hebben gekregen.(Spullenbazen van de kredietcrisis lezen ons nu de les – Han van der Horst, Joop)

Nou Han van der Horst, ik ben het weer helemaal met je eens. Een beetje de boel naar de knoppen helpen en dan aangesteld worden om je eigen zooi op te ruimen. Dat gaat niet werken. Dezelfde fouten zullen gemaakt worden, omdat ze niet anders zullen denken dan eerst. Maar ja vindt in die ’topwereld’ maar eens een nieuw gezicht met nieuwe ideeën, lijkt me ook een onmogelijke opgave in dat wereldje van ‘ons kent ons’.

Maar het volgende bericht stemt mij niet blij, maar geeft me ook een gevoel van ‘zie je wel’:

IMF waarschuwt voor nieuwe bankencrisis

Christine Lagarde roept op tot meer politieke verantwoordelijkheid … ‘drastisch broekriem aanhalen overheid niet altijd verstandig’

De topvrouw van het IMF, Christine Lagarde, heeft zich uitgesproken over maatregelen die overheden moeten nemen om de crisis te bestrijden. Zo moet er vooral gekeken worden naar effecten op de lange termijn. Strikte bezuinigingingsmaatregelen leveren weliswaar snel resultaat op maar kunnen op den duur de crisis verergeren.

Ook moeten overheden ingrijpen in het bankwezen om een nieuwe crisis in die sector te voorkomen, verklaarde ze tijdens een speech in de Verenigde Staten.(IMF waarschuwt voor nieuwe bankencrisis – Joop)

Gelukkig is er nog iemand die bij economie op heeft zitten letten. Bij een recessie moet de overheid niet bezuinigen, maar juist zorgen dat de boel blijft draaien door de burgers genoeg smeerolie (geld) te laten hebben om de machinerie (de economie) weer te laten draaien. Wat dit kabinet doet gaat zo in tegen alle logica op dit gebied. Zij zijn alleen maar met korte termijn denken bezig, stelletje halve zolen.